• ไทรย้อย

  ชื่อพื้นเมือง : ไทรย้อยใบแหลม(กรุงเทพฯ, ตราด) ไทรย้อย (สุราษฏร์ธานี)ไทรกระเบื้อง (ประจวบคีรีขันธ์)ไฮ (ตะวันออกเฉียงเหนือ, เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus benjamina L.
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : ลานสวนดุสิตโพล และซุ้มเขียว โซน B

 • ชะมวง

  ชื่อพื้นเมือง : ส้มโมง (อุบลราชธานี) หมากโมก (อุดรธานี) กะมวง (ใต้) มวงส้ม (นครศรีธรรมราช)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia cowa Roxb. ex. DC.
  ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE
  บริเวณที่พบ : ทางขั้นศาลพระภูมิด้านข้างศาลากระจ่างศรี โซน C

 • แคหางค่าง

  ชื่อพื้นเมือง : แคขน แคบิด (เหนือ) แคหัวหมู (กลาง, นครราชสีมา) แคพอง (สุราษฎร์ธานี) แฮงป่า (จันทบุรี) แคลาว (เลย)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fernandoa adenophylla (Wall ex. G. DON) Steenis
  ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
  บริเวณที่พบ : หลังอาคารเรียน 2 โซน A

 • มะกอก

  ชื่อพื้นเมือง : กุก (เชียงใหม่, เชียงราย) กอกกุก (เชียงราย) กอกเขา (ใต้, นครศรีธรรมราช)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias pinnata (L.f.) Kurz
  ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐและหน้าอาคารตึกใหญ่ โซน B

 • ลองกอง

  ชื่อพื้นเมือง : ลองกอง (สุราษฎร์ธานี) ลังสาดเขา (นครศรีธรรมราช)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lansium domesticum Correa
  ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • ปาล์มแชมเปญ

  ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มแชมเปญ
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน11 และทางขึ้นศาลาชื่นอารมณ์ โซน C

 • กุ่มบก

  ชื่อพื้นเมือง : กุ่ม ผักกุ่ม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs
  ชื่อวงศ์ : CAPPARACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังอาคาร2 โซน A ทางเข้าอาคารหอพัก โซน B

 • ราชพฤกษ์

  ชื่อพื้นเมือง : ชัยพฤกษ์ (กลาง) คูน (กลาง, เหนือ) ลมแล้ง (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula L.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าโฮมเบเกอรี่ โซน A

 • จิกน้ำ

  ชื่อพื้นเมือง : จิกนา (ใต้) กระโดนทุ่ง กระโดนน้ำ (หนองคาย) จิกนา (ใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
  ชื่อวงศ์ : LECYTHIDACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางเข้าอาคารหอพักและศาลาแปดเหลี่ยม โซน B

 • หางนกยูงฝรั่ง

  ชื่อพื้นเมือง : นกยูงฝรั่ง (กลาง) อินทรี (จันทบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Delonix regia (Bojer. ex Hook.) Raf.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศูนย์เอกสารตำรา โซน B หน้าอาคารเรียนอนุบาลลอออุทิศ โซน C

 • ตะขบป่า

  ชื่อพื้นเมือง : ตานเสี้ยน (กลาง) มะเกว๋นป่า (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : FLACOURTIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นศาลพระภูมิ ด้านโรงแรมสวนดุสิตเพลส 2 โซน C

 • ชมพู่แก้มแหม่ม

  ชื่อพื้นเมือง : ชมพู่กะหลาป่า (กทม.) ชมพู่ขาว ชมพู่เขียว ชมพู่นาก (กทม.)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L. M.Perry
  ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าโฮมเบเกอรี่ โซน A

 • ยูคาลิปตัส

  ชื่อพื้นเมือง : ยูคาลิป (กรุงเทพฯ, กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
  ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
  บริเวณที่พบ : แนวทางเดินด้านหลังอาคารรักตะกนิษฐ โซน C

 • จามจุรี

  ชื่อพื้นเมือง : ฉำฉา (กลาง, เหนือ) ก้ามกราม (ภาคกลาง) ก้ามปู (กทม., พิษณุโลก) สำสา (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Samanea saman (Jacq.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
  บริเวณที่พบ : อาคารเรียน 7 โซน D

 • มะไฟ

  ชื่อพื้นเมือง : ส้มไฟ (ใต้) หัมกัง (เพชรบูรณ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Baccaurea ramiflora Lour.
  ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • สารภี

  ชื่อพื้นเมือง : สร้อยพี (ใต้) ทรพี (จันทรบุรี) สารภีแนน (เชียงใหม่, เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammea siamensis Kosterm.
  ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE
  บริเวณที่พบ : หน้าศาลาสารภีคู่ โซน C

 • แก้ว

  ชื่อพื้นเมือง : ตะไหลแก้ว แก้วพริก จ๊าพริก (เหนือ) แก้วลาย (สระบุรี) แก้วขี้ไก่ (ยะลา) แก้วขาว (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murraya paniculata (L.) Jack
  ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศาลาสารภีคู่ โซน C

 • โพธิ์

  ชื่อพื้นเมือง : โพ (กลาง) โพศรีมหาโพ (ภาคกลาง) สลี (ภาคเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa L.
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศูนย์เอกสารตำรา โซน B

 • ละมุด

  ชื่อพื้นเมือง : ละมุดฝรั่ง (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manilkara zapota (L.) P. Royen
  ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE
  บริเวณที่พบ : แนวทางเดินด้านหลังอาคารรักตะกนิษฐข้างสระว่าย น้ำ โซน C

 • ยางพารา

  ชื่อพื้นเมือง : ยาง (กลาง, ตะวันออกเฉียงเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hevea brasiliensis (Willd. Ex A. Juss.) Muell. Arg.
  ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นสระว่ายน้ำบริเวณข้างสระว่ายน้ำเด็ก โซน C

ข่าวประชาสำพันธ์

--

ข่าวพันธพืช

--