• ค้างคาว

  ชื่อพื้นเมือง : กระโปกลิง (สระบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Harpullia arborea (Blanco) Radlk.
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน 4 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) โซน D

 • ขนุน

  ชื่อพื้นเมือง : มะหนุน (ใต้, เหนือ) หมักหมี๊ (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam.
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน1 โซน A

 • มะพลับ

  ชื่อพื้นเมือง : พลับ (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros areolata King & Gamble
  ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นอาคารตึกใหญ่ โซน B

 • ยูคาลิปตัส

  ชื่อพื้นเมือง : ยูคาลิป (กรุงเทพฯ, กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
  ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
  บริเวณที่พบ : แนวทางเดินด้านหลังอาคารรักตะกนิษฐ โซน C

 • กุ่มบก

  ชื่อพื้นเมือง : กุ่ม ผักกุ่ม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs
  ชื่อวงศ์ : CAPPARACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังอาคาร2 โซน A ทางเข้าอาคารหอพัก โซน B

 • พะยอม

  ชื่อพื้นเมือง : กะยอม (เชียงใหม่) ขะยอม (ลาว) ขะยอมดง พะยอมดง (ภาคเหนือ) แคน (ลาว) พะยอมทอง (สุราษฎร์ธานี, ปราจีนบุรี) ยางหยวก (น่าน)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea roxburghii G. Don
  ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างสระว่ายน้ำตรงข้ามห้องอาบน้ำ โซน C

 • หมากนวล

  ชื่อพื้นเมือง : หมากมนิลา (กรุงเทพฯ) หมากฝรั่ง, หมากอินเดีย (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Veitchia merrillii (Becc.) H.E. Moore
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างสระว่ายน้ำเด็ก โซน C

 • มะพอก

  ชื่อพื้นเมือง : มะพอก (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะมื่อ (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parinari anamense Hance
  ชื่อวงศ์ : CHRYSOBALANA CEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมตรงข้างศูนย์การศึกษา พิเศษ โซน D

 • สำโรง

  ชื่อพื้นเมือง : จำมะโฮง (เชียงใหม่) มะโรง มะโหรง (ปัตตานี) โหมโรง (ใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sterculia foetida L.
  ชื่อวงศ์ : STERCULIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารเรียน 1 โซน A

 • แคหางค่าง

  ชื่อพื้นเมือง : แคขน แคบิด (เหนือ) แคหัวหมู (กลาง, นครราชสีมา) แคพอง (สุราษฎร์ธานี) แฮงป่า (จันทบุรี) แคลาว (เลย)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fernandoa adenophylla (Wall ex. G. DON) Steenis
  ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
  บริเวณที่พบ : หลังอาคารเรียน 2 โซน A

 • หมากเขียว

  ชื่อพื้นเมือง : หมากฝรั่ง (กรุงเทพฯ) ปาล์มหมาก (กรุงเทพฯ) หมากพร้าว (เชียงใหม่, นราธิวาส)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ptychosperma macarthurii H. Wendl.
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารตึกใหญ่ทางเข้าหอพัก โซน B

 • ยางพารา

  ชื่อพื้นเมือง : ยาง (กลาง, ตะวันออกเฉียงเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hevea brasiliensis (Willd. Ex A. Juss.) Muell. Arg.
  ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นสระว่ายน้ำบริเวณข้างสระว่ายน้ำเด็ก โซน C

 • กระดังงาจีน

  ชื่อพื้นเมือง : กระดังงาจีน การเวก (กลาง) สะบันงาจีน (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari
  ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าศาลาชื่นอารมณ์และศาลากระจ่างศรี โซน C

 • จามจุรี

  ชื่อพื้นเมือง : ฉำฉา (กลาง, เหนือ) ก้ามกราม (ภาคกลาง) ก้ามปู (กทม., พิษณุโลก) สำสา (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Samanea saman (Jacq.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
  บริเวณที่พบ : อาคารเรียน 7 โซน D

 • หางนกยูงฝรั่ง

  ชื่อพื้นเมือง : นกยูงฝรั่ง (กลาง) อินทรี (จันทบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Delonix regia (Bojer. ex Hook.) Raf.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศูนย์เอกสารตำรา โซน B หน้าอาคารเรียนอนุบาลลอออุทิศ โซน C

 • หมาก

  ชื่อพื้นเมือง : หมากเมีย (กลาง) หมากสง (ใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Areca catechu L.
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : หลังอาคารเรียน 2 โซน A

 • โมกมัน

  ชื่อพื้นเมือง : มักมัน (สุราษฏร์ธานี) มูกน้อย (นครพนม, เหนือ) มูกมัน (น่าน, สุราษฏร์ธานี) โมกน้อย (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.
  ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าห้องปฐมพยาบาลทางเข้าอาคารหอพัก โซน B

 • ตะแบก

  ชื่อพื้นเมือง : กระแบก (สงขลา), ตราแบกปรี้ (เขมร), ตะแบกไข่ (ราชบุรี, ตราด), ตะแบกนา (ภาคกลาง, นครราชสีมา), เปื๋อยนา (ลำปาง), เปื๋อยหางค่าง (แพร่)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia floribunda Jack
  ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
  บริเวณที่พบ : หลังอาคารเรียน7 โซน D

 • ทองกวาว

  ชื่อพื้นเมือง : กวาว ก๋าว (เหนือ) จอมทอง (ใต้) จาน(อุบลราชธานี) ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ (กลาง) ทองต้น (ราชบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma (Lam.) Taub.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C

 • หูกวาง

  ชื่อพื้นเมือง : ดัดมือ (ตรัง) โคน (นราธิวาส) ตาปัง (พิษณุโลก, สตูล)ชื่อ
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia catappa L.
  ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียนและที่จอดรถของสถาบันฯ โซน B

ข่าวประชาสำพันธ์

--

ข่าวพันธพืช

--