• มะม่วง

  ชื่อพื้นเมือง : มะม่วงบ้าน มะม่วงสวน (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica L.
  ชื่อวงศ์ : ANCARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารเรียน1 โซน A ด้านหลังซุ่มเขียวลานสวนดุสิตโพล โซน B

 • ฉนวน

  ชื่อพื้นเมือง : กระพี้ (กลาง, อุบลราชธานี) กระพี้โพรง (ราชบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dalbergin nigrescens Kurz
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารรักตะกนิษฐและศูนย์เอกสารตำรา โซน B

 • แคหางค่าง

  ชื่อพื้นเมือง : แคขน แคบิด (เหนือ) แคหัวหมู (กลาง, นครราชสีมา) แคพอง (สุราษฎร์ธานี) แฮงป่า (จันทบุรี) แคลาว (เลย)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fernandoa adenophylla (Wall ex. G. DON) Steenis
  ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
  บริเวณที่พบ : หลังอาคารเรียน 2 โซน A

 • มะกอก

  ชื่อพื้นเมือง : กุก (เชียงใหม่, เชียงราย) กอกกุก (เชียงราย) กอกเขา (ใต้, นครศรีธรรมราช)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias pinnata (L.f.) Kurz
  ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐและหน้าอาคารตึกใหญ่ โซน B

 • เงาะ

  ชื่อพื้นเมือง : เงาะป่า (เชียงใหม่, นราธิวาส) พรวน(ปัตตานี) กะเมาะแต มอแต อาเมาะแต (มาเลย์ ปัตตานี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium lappaceum L.
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • สาละ

  ชื่อพื้นเมือง : อินทรชิต (ปราจีนบุรี) ตะแบกขน (นครราชสีมา) สาละใบใหญ่ (ทั่วไป)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
  ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าห้องปฐมพยาบาลทางเข้าหอพัก โซน B

 • ส้มโอ

  ชื่อพื้นเมือง : มะขุน มะโอ (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus maxima (Burm. f.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • ยูคาลิปตัส

  ชื่อพื้นเมือง : ยูคาลิป (กรุงเทพฯ, กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
  ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
  บริเวณที่พบ : แนวทางเดินด้านหลังอาคารรักตะกนิษฐ โซน C

 • หมากนวล

  ชื่อพื้นเมือง : หมากมนิลา (กรุงเทพฯ) หมากฝรั่ง, หมากอินเดีย (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Veitchia merrillii (Becc.) H.E. Moore
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างสระว่ายน้ำเด็ก โซน C

 • ปาล์มพัด

  ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มพัด
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pritchardia pacifica Seem. & H. Wendl.
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารศูนย์สุขภาพและบริเวณน้ำตกทางขึ้นสระว่ายน้ำ โซน C

 • หางนกยูงฝรั่ง

  ชื่อพื้นเมือง : นกยูงฝรั่ง (กลาง) อินทรี (จันทบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Delonix regia (Bojer. ex Hook.) Raf.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศูนย์เอกสารตำรา โซน B หน้าอาคารเรียนอนุบาลลอออุทิศ โซน C

 • มะพร้าว

  ชื่อพื้นเมือง : หมากอุ๋น หมากอูน (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cocos nucifera L.
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : บริเวณโดยรอบสระน้ำ โซน A

 • มะเดื่อปล้อง

  ชื่อพื้นเมือง : เดื่อปล้อง (นครศรีธรรมราช, เหนือ) เดื่อสาย (เชียงใหม่) เดื่อป่อง (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus hispida L.f.
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : หลังอาคารเรียน 4 โซน D

 • ศรีตรัง

  ชื่อพื้นเมือง : แคฝอย (กรุงเทพฯ, เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jacaranda filicifolia D. Don.
  ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
  บริเวณที่พบ : หลังซุ้มเขียว โซน B

 • จามจุรี

  ชื่อพื้นเมือง : ฉำฉา (กลาง, เหนือ) ก้ามกราม (ภาคกลาง) ก้ามปู (กทม., พิษณุโลก) สำสา (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Samanea saman (Jacq.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
  บริเวณที่พบ : อาคารเรียน 7 โซน D

 • แสงจันทร์

  ชื่อพื้นเมือง : แสงจันทร์ (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pisonia grandis R. Br.
  ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE
  บริเวณที่พบ : อาคารสมเด็จพระนางเจ้า (อาคาร 11)

 • ชงโค

  ชื่อพื้นเมือง : เสี้ยวดอกแดง (เหนือ) เสี้ยวหวาน (แม่ฮ่องสอน)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia purpurea L.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารโรงอาหารและที่จอดรถ (อาคาร12) โซน C

 • ปีบ

  ชื่อพื้นเมือง : กาซะลอง (ยะลา, เหนือ) กาดซะลอง (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millingtonia hortensis L. f.
  ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังอาคารเรียน2 โซน A ด้านหน้าทางขึ้น อาคารจอดรถ (อาคาร12) โซน C

 • ไทรย้อย

  ชื่อพื้นเมือง : ไทรย้อยใบแหลม(กรุงเทพฯ, ตราด) ไทรย้อย (สุราษฏร์ธานี)ไทรกระเบื้อง (ประจวบคีรีขันธ์)ไฮ (ตะวันออกเฉียงเหนือ, เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus benjamina L.
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : ลานสวนดุสิตโพล และซุ้มเขียว โซน B

 • ทองกวาว

  ชื่อพื้นเมือง : กวาว ก๋าว (เหนือ) จอมทอง (ใต้) จาน(อุบลราชธานี) ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ (กลาง) ทองต้น (ราชบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma (Lam.) Taub.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C

ข่าวประชาสำพันธ์

--

ข่าวพันธพืช

--