• ชงโค

  ชื่อพื้นเมือง : เสี้ยวดอกแดง (เหนือ) เสี้ยวหวาน (แม่ฮ่องสอน)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia purpurea L.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารโรงอาหารและที่จอดรถ (อาคาร12) โซน C

 • หมาก

  ชื่อพื้นเมือง : หมากเมีย (กลาง) หมากสง (ใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Areca catechu L.
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : หลังอาคารเรียน 2 โซน A

 • ต้นจันอิน

  ชื่อพื้นเมือง : จัน, จันขาว, จันลูกหอม, จันโอ, อินจัน (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros decandra Lour.
  ชื่อวงศ์ : EBENAEAE
  บริเวณที่พบ : ศาลพระภูมิ โซน C

 • ชมพูพันธ์ทิพย์

  ชื่อพื้นเมือง : ชมพูอินเดีย ตาเบบูยา ธรรมบูชา (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
  ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นศาลพระภูมิด้านข้างโรงแรมสวนสิตเพลส 2 โซน C

 • สำโรง

  ชื่อพื้นเมือง : จำมะโฮง (เชียงใหม่) มะโรง มะโหรง (ปัตตานี) โหมโรง (ใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sterculia foetida L.
  ชื่อวงศ์ : STERCULIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารเรียน 1 โซน A

 • ทองกวาว

  ชื่อพื้นเมือง : กวาว ก๋าว (เหนือ) จอมทอง (ใต้) จาน(อุบลราชธานี) ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ (กลาง) ทองต้น (ราชบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma (Lam.) Taub.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C

 • ลำดวน

  ชื่อพื้นเมือง : หอมนวล (ภาคเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum fruticosum Lour.
  ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
  บริเวณที่พบ : แนวทางเดินด้านข้างสระว่ายน้ำหลังอาคาร กนิษฐ โซน C

 • ตะไล

  ชื่อพื้นเมือง : ช้างเผือก (กทม., เหนือ) คงคาเดือด (กลาง, ตราด) ตะไลคงคา (ชัยนาท) สมุยกุย (นครราชสีมา) หมากเล็กหมากน้อย (กลาง, ประจวบคีรีขันธ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arfeuillea arborescens Pierre
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน13 และที่จอดรถของสถาบันฯ โซน B หน้าอาคารเรียน4 โซน C

 • เต่าร้าง

  ชื่อพื้นเมือง : เขืองหลวง (เหนือ), จอย (แม่ฮ่องสอน)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caryota bacsonensis Magalon
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน 1 โซน A

 • กระทุ่มบก

  ชื่อพื้นเมือง : Mitragyna javanica Koord. & Valeton
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitragyna javanica Koord. & Valeton
  ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางเข้าอาคารหอพัก โซน B

 • หางนกยูงฝรั่ง

  ชื่อพื้นเมือง : นกยูงฝรั่ง (กลาง) อินทรี (จันทบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Delonix regia (Bojer. ex Hook.) Raf.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศูนย์เอกสารตำรา โซน B หน้าอาคารเรียนอนุบาลลอออุทิศ โซน C

 • ไกร

  ชื่อพื้นเมือง : กร่าง ไทรกร่าง (กรุงเทพฯ) ไฮฮี (เพชรบูรณ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus concinna Miq.
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังอาคาร 3 โซน A หน้าอาคาร 2 โซน B

 • แคนา

  ชื่อพื้นเมือง : แค่เก็ตถวา (เชียงใหม่) แคขาว (กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่) แคทราย (กลาง, ราชบุรี) แคป่า (จันทบุรี, เลย) แคอาว (นครราชสีมา, ปราจีน)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dolichandrone serrulata (DC.) Seem.
  ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารตึกใหญ่และสวนดุสิตโพล โซน B หน้าอาคารหอพัก โซน B

 • อ้อยช้าง

  ชื่อพื้นเมือง : กุ๊ก (เหนือ) หวีด (เชียงใหม่) กอกกั๋น (อุบลราชธานี) ช้าเกาะ ช้างโน้ม (ตราด) ตะคร้ำ
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน 2 โซน B

 • ละมุด

  ชื่อพื้นเมือง : ละมุดฝรั่ง (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manilkara zapota (L.) P. Royen
  ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE
  บริเวณที่พบ : แนวทางเดินด้านหลังอาคารรักตะกนิษฐข้างสระว่าย น้ำ โซน C

 • เงาะ

  ชื่อพื้นเมือง : เงาะป่า (เชียงใหม่, นราธิวาส) พรวน(ปัตตานี) กะเมาะแต มอแต อาเมาะแต (มาเลย์ ปัตตานี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium lappaceum L.
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • แสงจันทร์

  ชื่อพื้นเมือง : แสงจันทร์ (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pisonia grandis R. Br.
  ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE
  บริเวณที่พบ : อาคารสมเด็จพระนางเจ้า (อาคาร 11)

 • ข่อย

  ชื่อพื้นเมือง : กักไม้ฝอย (เหนือ) ส้มพอ (เลย, เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Streblus asper Lour.
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน1 โซน A ด้านข้างอาคารสมเด็จพระนางเจ้า (อาคาร11) โซน D

 • ยางพารา

  ชื่อพื้นเมือง : ยาง (กลาง, ตะวันออกเฉียงเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hevea brasiliensis (Willd. Ex A. Juss.) Muell. Arg.
  ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นสระว่ายน้ำบริเวณข้างสระว่ายน้ำเด็ก โซน C

 • ตะขบป่า

  ชื่อพื้นเมือง : ตานเสี้ยน (กลาง) มะเกว๋นป่า (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : FLACOURTIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นศาลพระภูมิ ด้านโรงแรมสวนดุสิตเพลส 2 โซน C

ข่าวประชาสำพันธ์

--

ข่าวพันธพืช

--