• สารภี

  ชื่อพื้นเมือง : สร้อยพี (ใต้) ทรพี (จันทรบุรี) สารภีแนน (เชียงใหม่, เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammea siamensis Kosterm.
  ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE
  บริเวณที่พบ : หน้าศาลาสารภีคู่ โซน C

 • ไกร

  ชื่อพื้นเมือง : กร่าง ไทรกร่าง (กรุงเทพฯ) ไฮฮี (เพชรบูรณ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus concinna Miq.
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังอาคาร 3 โซน A หน้าอาคาร 2 โซน B

 • มะเกลือ

  ชื่อพื้นเมือง : มักเกลือ (เขมร, ตราด) ผีเผา (เงี้ยว เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros mollis Griff.
  ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศูนย์เอกสารตำรา โซน B

 • สาละ

  ชื่อพื้นเมือง : อินทรชิต (ปราจีนบุรี) ตะแบกขน (นครราชสีมา) สาละใบใหญ่ (ทั่วไป)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
  ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าห้องปฐมพยาบาลทางเข้าหอพัก โซน B

 • มักเม่า

  ชื่อพื้นเมือง : มัดเซ (ระนอง) เม่าเสี้ยน (ลำปาง) เม่าหลวง (พิษณุโลก) หมักเม่า (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Antidesma thwaitesianum Muell. Arg
  ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังอาคารเรียน 2 โซน A ด้านหน้าอาคารหอพัก โซน B

 • พิกุล

  ชื่อพื้นเมือง : กุล (ใต้) แก้ว (กลาง, เหนือ) ซางดง (ลำปาง) พิกุลเขา (นครศรีธรรมราช) พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี) พิกุลป่า (กลาง,สตูล)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimusops elengi L.
  ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางเข้าที่จอดรถของสถาบันฯด้านข้างซุ่มเขียวโซนB

 • ทองกวาว

  ชื่อพื้นเมือง : กวาว ก๋าว (เหนือ) จอมทอง (ใต้) จาน(อุบลราชธานี) ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ (กลาง) ทองต้น (ราชบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma (Lam.) Taub.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C

 • หนวดปลาหมึก

  ชื่อพื้นเมือง : หนวดปลาหมึก (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schefflera actinophylla (Endl.) Harms
  ชื่อวงศ์ : ARALIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นสระว่ายน้ำด้านข้างศาลาสารภีคู่ โซน C

 • กระบก

  ชื่อพื้นเมือง : กระบก กะบก จะบก (กลาง), จำเมาะ (เขมร), ซะอัง (ซอง-ตราด), บก หมากบก (ตะวันออกเฉียงเหนือ), มะมื่น มื่น (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Irvingia malayana Oliv. ex A.W. Benn.
  ชื่อวงศ์ : IRVINGIACEAE
  บริเวณที่พบ : : ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C

 • ปาล์มพัด

  ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มพัด
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pritchardia pacifica Seem. & H. Wendl.
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารศูนย์สุขภาพและบริเวณน้ำตกทางขึ้นสระว่ายน้ำ โซน C

 • แสงจันทร์

  ชื่อพื้นเมือง : แสงจันทร์ (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pisonia grandis R. Br.
  ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE
  บริเวณที่พบ : อาคารสมเด็จพระนางเจ้า (อาคาร 11)

 • ตะขบป่า

  ชื่อพื้นเมือง : ตานเสี้ยน (กลาง) มะเกว๋นป่า (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : FLACOURTIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นศาลพระภูมิ ด้านโรงแรมสวนดุสิตเพลส 2 โซน C

 • ประดู่บ้าน

  ชื่อพื้นเมือง : ดู่บ้าน (เหนือ) ประดู่กิ่งอ่อน (กลาง) ประดู่สาย (กลาง, ลำปาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterocapus indicus Willd.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารตึกใหญ่ โซน B มุมอาคารจอดรถ (อาคาร12) ทางขึ้นศาลาชื่นอารมณ์ โซน C

 • กุ่มบก

  ชื่อพื้นเมือง : กุ่ม ผักกุ่ม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs
  ชื่อวงศ์ : CAPPARACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังอาคาร2 โซน A ทางเข้าอาคารหอพัก โซน B

 • ลำใย

  ชื่อพื้นเมือง : ลำใยป่า (กลาง, อุตรดิตถ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dimocarpus longan Lour.
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • มะกัก

  ชื่อพื้นเมือง : มะกอกป่า (กาญจนบุรี, นครราชสีมา) หมักกัก (ราชบุรี, สระบุรี) กอกกัก (นครสวรรค์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman
  ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าห้องปฐมพยาบาล

 • มะปราง

  ชื่อพื้นเมือง : สตา (มลายู)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bouea macrophylla Griff.
  ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B หน้าซุ่มเขียวลานสวนดุสิตโพล โซน B

 • จิกน้ำ

  ชื่อพื้นเมือง : จิกนา (ใต้) กระโดนทุ่ง กระโดนน้ำ (หนองคาย) จิกนา (ใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
  ชื่อวงศ์ : LECYTHIDACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางเข้าอาคารหอพักและศาลาแปดเหลี่ยม โซน B

 • เต่าร้าง

  ชื่อพื้นเมือง : เขืองหลวง (เหนือ), จอย (แม่ฮ่องสอน)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caryota bacsonensis Magalon
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน 1 โซน A

 • ตะโกนา

  ชื่อพื้นเมือง : มะโก (เหนือ) ตะโก (อีสาน, เหนือ) มะถ่านไฟผี (เชียงใหม่) นมงัว (นครราชสีมา, สุรินทร์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros rhodocalyx Kurz
  ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าวิจิตรอาคาร โซน D

ข่าวประชาสำพันธ์

--

ข่าวพันธพืช

--