• มะพอก

  ชื่อพื้นเมือง : มะพอก (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะมื่อ (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parinari anamense Hance
  ชื่อวงศ์ : CHRYSOBALANA CEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมตรงข้างศูนย์การศึกษา พิเศษ โซน D

 • กล้วยพัด

  ชื่อพื้นเมือง : กล้วยพัด กล้วยฝรั่ง กล้วยลังกา กล้วยศาสนา (กทม.)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ravenala madagascariensis Sonn.
  ชื่อวงศ์ : STRELITZIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นศาลาชื่นอารมณ์ด้านข้างอาคารศูนย์สุขาภาพโซน C

 • กุ่มบก

  ชื่อพื้นเมือง : กุ่ม ผักกุ่ม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs
  ชื่อวงศ์ : CAPPARACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังอาคาร2 โซน A ทางเข้าอาคารหอพัก โซน B

 • ขนุน

  ชื่อพื้นเมือง : มะหนุน (ใต้, เหนือ) หมักหมี๊ (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam.
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน1 โซน A

 • มะกัก

  ชื่อพื้นเมือง : มะกอกป่า (กาญจนบุรี, นครราชสีมา) หมักกัก (ราชบุรี, สระบุรี) กอกกัก (นครสวรรค์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman
  ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าห้องปฐมพยาบาล

 • มะปราง

  ชื่อพื้นเมือง : สตา (มลายู)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bouea macrophylla Griff.
  ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B หน้าซุ่มเขียวลานสวนดุสิตโพล โซน B

 • ประดู่บ้าน

  ชื่อพื้นเมือง : ดู่บ้าน (เหนือ) ประดู่กิ่งอ่อน (กลาง) ประดู่สาย (กลาง, ลำปาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterocapus indicus Willd.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารตึกใหญ่ โซน B มุมอาคารจอดรถ (อาคาร12) ทางขึ้นศาลาชื่นอารมณ์ โซน C

 • หางนกยูงฝรั่ง

  ชื่อพื้นเมือง : นกยูงฝรั่ง (กลาง) อินทรี (จันทบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Delonix regia (Bojer. ex Hook.) Raf.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศูนย์เอกสารตำรา โซน B หน้าอาคารเรียนอนุบาลลอออุทิศ โซน C

 • ชมพูพันธ์ทิพย์

  ชื่อพื้นเมือง : ชมพูอินเดีย ตาเบบูยา ธรรมบูชา (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
  ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นศาลพระภูมิด้านข้างโรงแรมสวนสิตเพลส 2 โซน C

 • ทองหลางด่าง

  ชื่อพื้นเมือง : ทองบ้าน ทองเผือก (เหนือ) ทองหลางลาย (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina variegata L.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารโรงอาหารและที่จอดรถ (อาคาร12) โซน C

 • มะยม

  ชื่อพื้นเมือง : มะยม (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus acidus (L.) Skeels
  ชื่อวงศ์ : EUPHOBIACEAE
  บริเวณที่พบ : ลานสวนดุสิตโพลและซุ่มเขียว โซน B

 • มณฑา

  ชื่อพื้นเมือง : ยี่หุบปรี (จันทบุรี, ตะวันออกเฉียงเหนือ) ยี่หุบ (กลาง, เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia liliifera (L.) Baill.
  ชื่อวงศ์ : MAGNOLIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าศาลาสารภีคู่ โซน C

 • หมาก

  ชื่อพื้นเมือง : หมากเมีย (กลาง) หมากสง (ใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Areca catechu L.
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : หลังอาคารเรียน 2 โซน A

 • มักเม่า

  ชื่อพื้นเมือง : มัดเซ (ระนอง) เม่าเสี้ยน (ลำปาง) เม่าหลวง (พิษณุโลก) หมักเม่า (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Antidesma thwaitesianum Muell. Arg
  ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังอาคารเรียน 2 โซน A ด้านหน้าอาคารหอพัก โซน B

 • หว้า

  ชื่อพื้นเมือง : ห้าขี้แพะ (เชียงราย)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium cumini (L.) Skeels
  ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียนอนุบาลลอออุทิศ โซน C

 • ต้นจันอิน

  ชื่อพื้นเมือง : จัน, จันขาว, จันลูกหอม, จันโอ, อินจัน (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros decandra Lour.
  ชื่อวงศ์ : EBENAEAE
  บริเวณที่พบ : ศาลพระภูมิ โซน C

 • ค้างคาว

  ชื่อพื้นเมือง : กระโปกลิง (สระบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Harpullia arborea (Blanco) Radlk.
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน 4 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) โซน D

 • จิกน้ำ

  ชื่อพื้นเมือง : จิกนา (ใต้) กระโดนทุ่ง กระโดนน้ำ (หนองคาย) จิกนา (ใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
  ชื่อวงศ์ : LECYTHIDACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางเข้าอาคารหอพักและศาลาแปดเหลี่ยม โซน B

 • มะค่าแต้

  ชื่อพื้นเมือง : แต้ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะค่าหนาม (กลาง, เหนือ) มะค่าหยุม (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sindora siamesis Teijsm. & Miq.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C

 • ชมพู่แก้มแหม่ม

  ชื่อพื้นเมือง : ชมพู่กะหลาป่า (กทม.) ชมพู่ขาว ชมพู่เขียว ชมพู่นาก (กทม.)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L. M.Perry
  ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าโฮมเบเกอรี่ โซน A

ข่าวประชาสำพันธ์

--

ข่าวพันธพืช

--