• ค้างคาว

  ชื่อพื้นเมือง : กระโปกลิง (สระบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Harpullia arborea (Blanco) Radlk.
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน 4 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) โซน D

 • ทองหลางด่าง

  ชื่อพื้นเมือง : ทองบ้าน ทองเผือก (เหนือ) ทองหลางลาย (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina variegata L.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารโรงอาหารและที่จอดรถ (อาคาร12) โซน C

 • พญาสัตบรรณ

  ชื่อพื้นเมือง : ตีนเป็ด (กลาง) หัสบรรณ (กาญจนบุรี) สัตบรรน (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia scholaris (L.) R. Br.
  ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังที่ทำการสระว่ายน้ำ โซน C

 • ตะคร้อป่า

  ชื่อพื้นเมือง : ตะคร้อ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะเคาะ (เหนือ) ค้อ (กาญจนบุรี, เหนือ) ตะคร้อไข่ (กลาง) คอส้ม (เลย)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schleichera oleosa (Lour.) Oken
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : สนามเด็กเล่นหน้าอาคารเรียน 7 โซน D

 • มะกอกเลื่อม

  ชื่อพื้นเมือง : มะกอกเกลื้อน (ราชบุรี) มะกอกเลือด (ใต้) มะเกิ้ม (เหนือ) มะเลื่อม (จันทรบุรี, พิษณุโลก) มักเหลี่ยม (จันทรบุรี) โมกเลื่อม (ปราจีนบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Canarium subulatum Guillaumin
  ชื่อวงศ์ : BURSERACEAE
  บริเวณที่พบ : ลานสวนดุสิตโพล โซน B

 • สารภี

  ชื่อพื้นเมือง : สร้อยพี (ใต้) ทรพี (จันทรบุรี) สารภีแนน (เชียงใหม่, เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammea siamensis Kosterm.
  ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE
  บริเวณที่พบ : หน้าศาลาสารภีคู่ โซน C

 • มะพลับ

  ชื่อพื้นเมือง : พลับ (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros areolata King & Gamble
  ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นอาคารตึกใหญ่ โซน B

 • ชมพูพันธ์ทิพย์

  ชื่อพื้นเมือง : ชมพูอินเดีย ตาเบบูยา ธรรมบูชา (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
  ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นศาลพระภูมิด้านข้างโรงแรมสวนสิตเพลส 2 โซน C

 • มะม่วงหิมพานต์

  ชื่อพื้นเมือง : ยาโงย ยาร่วง (ปัตตานี) ตำหยาว (ใต้) มะม่วงไม่รู้หาว (กลาง) มะม่วงกุลา มะม่วงลังกา (เหนือ) มะม่วงกาสอ (อุตรดิตถ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anacardium occidentale L.
  ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียนอนุบาลลอออุทิศ โซน C

 • หางนกยูงฝรั่ง

  ชื่อพื้นเมือง : นกยูงฝรั่ง (กลาง) อินทรี (จันทบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Delonix regia (Bojer. ex Hook.) Raf.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศูนย์เอกสารตำรา โซน B หน้าอาคารเรียนอนุบาลลอออุทิศ โซน C

 • สาละ

  ชื่อพื้นเมือง : อินทรชิต (ปราจีนบุรี) ตะแบกขน (นครราชสีมา) สาละใบใหญ่ (ทั่วไป)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
  ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าห้องปฐมพยาบาลทางเข้าหอพัก โซน B

 • แคหางค่าง

  ชื่อพื้นเมือง : แคขน แคบิด (เหนือ) แคหัวหมู (กลาง, นครราชสีมา) แคพอง (สุราษฎร์ธานี) แฮงป่า (จันทบุรี) แคลาว (เลย)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fernandoa adenophylla (Wall ex. G. DON) Steenis
  ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
  บริเวณที่พบ : หลังอาคารเรียน 2 โซน A

 • ตะไล

  ชื่อพื้นเมือง : ช้างเผือก (กทม., เหนือ) คงคาเดือด (กลาง, ตราด) ตะไลคงคา (ชัยนาท) สมุยกุย (นครราชสีมา) หมากเล็กหมากน้อย (กลาง, ประจวบคีรีขันธ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arfeuillea arborescens Pierre
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน13 และที่จอดรถของสถาบันฯ โซน B หน้าอาคารเรียน4 โซน C

 • ลั่นทมขาว

  ชื่อพื้นเมือง : ลั่นทมขาว (กลาง, กาญจนบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria obtusa L.
  ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
  บริเวณที่พบ : บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ โซน C

 • มะค่าแต้

  ชื่อพื้นเมือง : แต้ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะค่าหนาม (กลาง, เหนือ) มะค่าหยุม (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sindora siamesis Teijsm. & Miq.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C

 • ตะขบป่า

  ชื่อพื้นเมือง : ตานเสี้ยน (กลาง) มะเกว๋นป่า (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : FLACOURTIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นศาลพระภูมิ ด้านโรงแรมสวนดุสิตเพลส 2 โซน C

 • ทองกวาว

  ชื่อพื้นเมือง : กวาว ก๋าว (เหนือ) จอมทอง (ใต้) จาน(อุบลราชธานี) ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ (กลาง) ทองต้น (ราชบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma (Lam.) Taub.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C

 • มะเกลือ

  ชื่อพื้นเมือง : มักเกลือ (เขมร, ตราด) ผีเผา (เงี้ยว เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros mollis Griff.
  ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศูนย์เอกสารตำรา โซน B

 • เงาะ

  ชื่อพื้นเมือง : เงาะป่า (เชียงใหม่, นราธิวาส) พรวน(ปัตตานี) กะเมาะแต มอแต อาเมาะแต (มาเลย์ ปัตตานี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium lappaceum L.
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • กระพี้จั่น

  ชื่อพื้นเมือง : จั่น (กลาง, สุโขทัย) ปี้จั่น (ภาคเหนือ), พี้จั่น (กลาง, จันทบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millettia brandisiana Kurz
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : อาคารสำนักงานอนุบาลลอออุทิศ

ข่าวประชาสำพันธ์

--

ข่าวพันธพืช

--