• มะเกลือ

  ชื่อพื้นเมือง : มักเกลือ (เขมร, ตราด) ผีเผา (เงี้ยว เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros mollis Griff.
  ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศูนย์เอกสารตำรา โซน B

 • ตะขบป่า

  ชื่อพื้นเมือง : ตานเสี้ยน (กลาง) มะเกว๋นป่า (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : FLACOURTIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นศาลพระภูมิ ด้านโรงแรมสวนดุสิตเพลส 2 โซน C

 • มะฮอกกานีใบใหญ่

  ชื่อพื้นเมือง : มะฮอกกานีใบใหญ่ (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Swietenia macrophylla King
  ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างเวทีสนามหญ้าอนุบาลละอออุทิศ

 • มะไฟ

  ชื่อพื้นเมือง : ส้มไฟ (ใต้) หัมกัง (เพชรบูรณ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Baccaurea ramiflora Lour.
  ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • โสก

  ชื่อพื้นเมือง : ส้มสุก (เหนือ) โสกน้ำ (สุราษฏร์ธานี) ชุมแสงน้ำ (นราธิวาส, ยะลา)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saraca indica L.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียนและที่จอดรถของสถาบันฯ โซน B

 • มะเดื่อปล้อง

  ชื่อพื้นเมือง : เดื่อปล้อง (นครศรีธรรมราช, เหนือ) เดื่อสาย (เชียงใหม่) เดื่อป่อง (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus hispida L.f.
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : หลังอาคารเรียน 4 โซน D

 • ทองกวาว

  ชื่อพื้นเมือง : กวาว ก๋าว (เหนือ) จอมทอง (ใต้) จาน(อุบลราชธานี) ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ (กลาง) ทองต้น (ราชบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma (Lam.) Taub.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C

 • สาละ

  ชื่อพื้นเมือง : อินทรชิต (ปราจีนบุรี) ตะแบกขน (นครราชสีมา) สาละใบใหญ่ (ทั่วไป)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
  ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าห้องปฐมพยาบาลทางเข้าหอพัก โซน B

 • กระพี้จั่น

  ชื่อพื้นเมือง : จั่น (กลาง, สุโขทัย) ปี้จั่น (ภาคเหนือ), พี้จั่น (กลาง, จันทบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millettia brandisiana Kurz
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : อาคารสำนักงานอนุบาลลอออุทิศ

 • หมาก

  ชื่อพื้นเมือง : หมากเมีย (กลาง) หมากสง (ใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Areca catechu L.
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : หลังอาคารเรียน 2 โซน A

 • ตะแบก

  ชื่อพื้นเมือง : กระแบก (สงขลา), ตราแบกปรี้ (เขมร), ตะแบกไข่ (ราชบุรี, ตราด), ตะแบกนา (ภาคกลาง, นครราชสีมา), เปื๋อยนา (ลำปาง), เปื๋อยหางค่าง (แพร่)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia floribunda Jack
  ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
  บริเวณที่พบ : หลังอาคารเรียน7 โซน D

 • หางนกยูงฝรั่ง

  ชื่อพื้นเมือง : นกยูงฝรั่ง (กลาง) อินทรี (จันทบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Delonix regia (Bojer. ex Hook.) Raf.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศูนย์เอกสารตำรา โซน B หน้าอาคารเรียนอนุบาลลอออุทิศ โซน C

 • เงาะ

  ชื่อพื้นเมือง : เงาะป่า (เชียงใหม่, นราธิวาส) พรวน(ปัตตานี) กะเมาะแต มอแต อาเมาะแต (มาเลย์ ปัตตานี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium lappaceum L.
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • ยูคาลิปตัส

  ชื่อพื้นเมือง : ยูคาลิป (กรุงเทพฯ, กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
  ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
  บริเวณที่พบ : แนวทางเดินด้านหลังอาคารรักตะกนิษฐ โซน C

 • สารภี

  ชื่อพื้นเมือง : สร้อยพี (ใต้) ทรพี (จันทรบุรี) สารภีแนน (เชียงใหม่, เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammea siamensis Kosterm.
  ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE
  บริเวณที่พบ : หน้าศาลาสารภีคู่ โซน C

 • ไม้แดง

  ชื่อพื้นเมือง : แดง (กลาง, สงขลา)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii (Craib ex Hutch.) I.C. Nielsen
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารแปดเหลี่ยม โซน B

 • ตะโกนา

  ชื่อพื้นเมือง : มะโก (เหนือ) ตะโก (อีสาน, เหนือ) มะถ่านไฟผี (เชียงใหม่) นมงัว (นครราชสีมา, สุรินทร์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros rhodocalyx Kurz
  ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าวิจิตรอาคาร โซน D

 • ชมพู่แก้มแหม่ม

  ชื่อพื้นเมือง : ชมพู่กะหลาป่า (กทม.) ชมพู่ขาว ชมพู่เขียว ชมพู่นาก (กทม.)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L. M.Perry
  ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าโฮมเบเกอรี่ โซน A

 • สะเดา

  ชื่อพื้นเมือง : กะเดา (ใต้) สะเลียม (เหนือ, อุตรดิตถ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton
  ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังตึก 3 โซน A

 • มะพลับ

  ชื่อพื้นเมือง : พลับ (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros areolata King & Gamble
  ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นอาคารตึกใหญ่ โซน B

ข่าวประชาสำพันธ์

--

ข่าวพันธพืช

--