• มะกอก

  ชื่อพื้นเมือง : กุก (เชียงใหม่, เชียงราย) กอกกุก (เชียงราย) กอกเขา (ใต้, นครศรีธรรมราช)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias pinnata (L.f.) Kurz
  ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐและหน้าอาคารตึกใหญ่ โซน B

 • ฉนวน

  ชื่อพื้นเมือง : กระพี้ (กลาง, อุบลราชธานี) กระพี้โพรง (ราชบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dalbergin nigrescens Kurz
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารรักตะกนิษฐและศูนย์เอกสารตำรา โซน B

 • มะยม

  ชื่อพื้นเมือง : มะยม (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus acidus (L.) Skeels
  ชื่อวงศ์ : EUPHOBIACEAE
  บริเวณที่พบ : ลานสวนดุสิตโพลและซุ่มเขียว โซน B

 • มังคุด

  ชื่อพื้นเมือง : มังคุด (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia mangostana L.
  ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE
  บริเวณที่พบ : ข้างอาคารเรียน1 ตรงข้ามทางเข้าห้องอาหารโฮมเบเกอรี่ โซน A

 • แคหางค่าง

  ชื่อพื้นเมือง : แคขน แคบิด (เหนือ) แคหัวหมู (กลาง, นครราชสีมา) แคพอง (สุราษฎร์ธานี) แฮงป่า (จันทบุรี) แคลาว (เลย)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fernandoa adenophylla (Wall ex. G. DON) Steenis
  ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
  บริเวณที่พบ : หลังอาคารเรียน 2 โซน A

 • ศรีตรัง

  ชื่อพื้นเมือง : แคฝอย (กรุงเทพฯ, เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jacaranda filicifolia D. Don.
  ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
  บริเวณที่พบ : หลังซุ้มเขียว โซน B

 • ตะคร้อป่า

  ชื่อพื้นเมือง : ตะคร้อ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะเคาะ (เหนือ) ค้อ (กาญจนบุรี, เหนือ) ตะคร้อไข่ (กลาง) คอส้ม (เลย)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schleichera oleosa (Lour.) Oken
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : สนามเด็กเล่นหน้าอาคารเรียน 7 โซน D

 • เต่าร้าง

  ชื่อพื้นเมือง : เขืองหลวง (เหนือ), จอย (แม่ฮ่องสอน)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caryota bacsonensis Magalon
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน 1 โซน A

 • ชงโค

  ชื่อพื้นเมือง : เสี้ยวดอกแดง (เหนือ) เสี้ยวหวาน (แม่ฮ่องสอน)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia purpurea L.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารโรงอาหารและที่จอดรถ (อาคาร12) โซน C

 • หมากนวล

  ชื่อพื้นเมือง : หมากมนิลา (กรุงเทพฯ) หมากฝรั่ง, หมากอินเดีย (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Veitchia merrillii (Becc.) H.E. Moore
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างสระว่ายน้ำเด็ก โซน C

 • กล้วยพัด

  ชื่อพื้นเมือง : กล้วยพัด กล้วยฝรั่ง กล้วยลังกา กล้วยศาสนา (กทม.)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ravenala madagascariensis Sonn.
  ชื่อวงศ์ : STRELITZIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นศาลาชื่นอารมณ์ด้านข้างอาคารศูนย์สุขาภาพโซน C

 • มะปราง

  ชื่อพื้นเมือง : สตา (มลายู)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bouea macrophylla Griff.
  ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B หน้าซุ่มเขียวลานสวนดุสิตโพล โซน B

 • สำโรง

  ชื่อพื้นเมือง : จำมะโฮง (เชียงใหม่) มะโรง มะโหรง (ปัตตานี) โหมโรง (ใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sterculia foetida L.
  ชื่อวงศ์ : STERCULIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารเรียน 1 โซน A

 • ไทรใบกลม

  ชื่อพื้นเมือง : ไทร (กรุงเทพฯ) ไฮ (ขอนแก่น, เลย)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus annulata Blume
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศาลาสารภีคู่ทางขึ้นลงสระว่ายน้ำ โซน C

 • แก้ว

  ชื่อพื้นเมือง : ตะไหลแก้ว แก้วพริก จ๊าพริก (เหนือ) แก้วลาย (สระบุรี) แก้วขี้ไก่ (ยะลา) แก้วขาว (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murraya paniculata (L.) Jack
  ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศาลาสารภีคู่ โซน C

 • กระท้อน

  ชื่อพื้นเมือง : มะต้อง มะติ๋น (เหนือ) สะท้อน หมากต้อง (อีสาน) สะตู สะตียา (ใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางเข้าอาคารหอพัก โซน B

 • ละมุด

  ชื่อพื้นเมือง : ละมุดฝรั่ง (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manilkara zapota (L.) P. Royen
  ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE
  บริเวณที่พบ : แนวทางเดินด้านหลังอาคารรักตะกนิษฐข้างสระว่าย น้ำ โซน C

 • ตะโกนา

  ชื่อพื้นเมือง : มะโก (เหนือ) ตะโก (อีสาน, เหนือ) มะถ่านไฟผี (เชียงใหม่) นมงัว (นครราชสีมา, สุรินทร์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros rhodocalyx Kurz
  ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าวิจิตรอาคาร โซน D

 • พิกุล

  ชื่อพื้นเมือง : กุล (ใต้) แก้ว (กลาง, เหนือ) ซางดง (ลำปาง) พิกุลเขา (นครศรีธรรมราช) พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี) พิกุลป่า (กลาง,สตูล)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimusops elengi L.
  ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางเข้าที่จอดรถของสถาบันฯด้านข้างซุ่มเขียวโซนB

 • ลั่นทมขาว

  ชื่อพื้นเมือง : ลั่นทมขาว (กลาง, กาญจนบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria obtusa L.
  ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
  บริเวณที่พบ : บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ โซน C

ข่าวประชาสำพันธ์

--

ข่าวพันธพืช

--