• กล้วยพัด

  ชื่อพื้นเมือง : กล้วยพัด กล้วยฝรั่ง กล้วยลังกา กล้วยศาสนา (กทม.)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ravenala madagascariensis Sonn.
  ชื่อวงศ์ : STRELITZIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นศาลาชื่นอารมณ์ด้านข้างอาคารศูนย์สุขาภาพโซน C

 • จามจุรี

  ชื่อพื้นเมือง : ฉำฉา (กลาง, เหนือ) ก้ามกราม (ภาคกลาง) ก้ามปู (กทม., พิษณุโลก) สำสา (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Samanea saman (Jacq.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
  บริเวณที่พบ : อาคารเรียน 7 โซน D

 • จำปา

  ชื่อพื้นเมือง : จำปาเขา (ตรัง) จำปาทอง (นครศรีธรรมราช, สุราษฏร์ธานี) จำปาป่า (ตราด)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Michelia champaca L.
  ชื่อวงศ์ : MAGNOLIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นสระว่ายน้ำด้านหน้าศาลาสารภีคู่ โซน C

 • มะปราง

  ชื่อพื้นเมือง : สตา (มลายู)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bouea macrophylla Griff.
  ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B หน้าซุ่มเขียวลานสวนดุสิตโพล โซน B

 • มะม่วง

  ชื่อพื้นเมือง : มะม่วงบ้าน มะม่วงสวน (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica L.
  ชื่อวงศ์ : ANCARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารเรียน1 โซน A ด้านหลังซุ่มเขียวลานสวนดุสิตโพล โซน B

 • ขนุน

  ชื่อพื้นเมือง : มะหนุน (ใต้, เหนือ) หมักหมี๊ (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam.
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน1 โซน A

 • พะยอม

  ชื่อพื้นเมือง : กะยอม (เชียงใหม่) ขะยอม (ลาว) ขะยอมดง พะยอมดง (ภาคเหนือ) แคน (ลาว) พะยอมทอง (สุราษฎร์ธานี, ปราจีนบุรี) ยางหยวก (น่าน)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea roxburghii G. Don
  ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างสระว่ายน้ำตรงข้ามห้องอาบน้ำ โซน C

 • ชมพูม่าเหมี่ยว

  ชื่อพื้นเมือง : ชมพู่แดง ชมพู่สาแหรก (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry
  ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าโฮมเบเกอรี่ โซน A

 • จิกน้ำ

  ชื่อพื้นเมือง : จิกนา (ใต้) กระโดนทุ่ง กระโดนน้ำ (หนองคาย) จิกนา (ใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
  ชื่อวงศ์ : LECYTHIDACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางเข้าอาคารหอพักและศาลาแปดเหลี่ยม โซน B

 • มะค่าแต้

  ชื่อพื้นเมือง : แต้ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะค่าหนาม (กลาง, เหนือ) มะค่าหยุม (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sindora siamesis Teijsm. & Miq.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C

 • สำโรง

  ชื่อพื้นเมือง : จำมะโฮง (เชียงใหม่) มะโรง มะโหรง (ปัตตานี) โหมโรง (ใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sterculia foetida L.
  ชื่อวงศ์ : STERCULIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารเรียน 1 โซน A

 • โพธิ์

  ชื่อพื้นเมือง : โพ (กลาง) โพศรีมหาโพ (ภาคกลาง) สลี (ภาคเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa L.
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศูนย์เอกสารตำรา โซน B

 • มะกอกเลื่อม

  ชื่อพื้นเมือง : มะกอกเกลื้อน (ราชบุรี) มะกอกเลือด (ใต้) มะเกิ้ม (เหนือ) มะเลื่อม (จันทรบุรี, พิษณุโลก) มักเหลี่ยม (จันทรบุรี) โมกเลื่อม (ปราจีนบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Canarium subulatum Guillaumin
  ชื่อวงศ์ : BURSERACEAE
  บริเวณที่พบ : ลานสวนดุสิตโพล โซน B

 • มะไฟ

  ชื่อพื้นเมือง : ส้มไฟ (ใต้) หัมกัง (เพชรบูรณ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Baccaurea ramiflora Lour.
  ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • ชะมวง

  ชื่อพื้นเมือง : ส้มโมง (อุบลราชธานี) หมากโมก (อุดรธานี) กะมวง (ใต้) มวงส้ม (นครศรีธรรมราช)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia cowa Roxb. ex. DC.
  ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE
  บริเวณที่พบ : ทางขั้นศาลพระภูมิด้านข้างศาลากระจ่างศรี โซน C

 • ลั่นทมขาว

  ชื่อพื้นเมือง : ลั่นทมขาว (กลาง, กาญจนบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria obtusa L.
  ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
  บริเวณที่พบ : บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ โซน C

 • ส้มโอ

  ชื่อพื้นเมือง : มะขุน มะโอ (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus maxima (Burm. f.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • กระทุ่มบก

  ชื่อพื้นเมือง : Mitragyna javanica Koord. & Valeton
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitragyna javanica Koord. & Valeton
  ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางเข้าอาคารหอพัก โซน B

 • มะพร้าว

  ชื่อพื้นเมือง : หมากอุ๋น หมากอูน (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cocos nucifera L.
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : บริเวณโดยรอบสระน้ำ โซน A

 • หนวดปลาหมึก

  ชื่อพื้นเมือง : หนวดปลาหมึก (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schefflera actinophylla (Endl.) Harms
  ชื่อวงศ์ : ARALIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นสระว่ายน้ำด้านข้างศาลาสารภีคู่ โซน C

ข่าวประชาสำพันธ์

--

ข่าวพันธพืช

--