• มะพร้าว

  ชื่อพื้นเมือง : หมากอุ๋น หมากอูน (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cocos nucifera L.
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : บริเวณโดยรอบสระน้ำ โซน A

 • มะไฟ

  ชื่อพื้นเมือง : ส้มไฟ (ใต้) หัมกัง (เพชรบูรณ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Baccaurea ramiflora Lour.
  ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • พิกุล

  ชื่อพื้นเมือง : กุล (ใต้) แก้ว (กลาง, เหนือ) ซางดง (ลำปาง) พิกุลเขา (นครศรีธรรมราช) พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี) พิกุลป่า (กลาง,สตูล)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimusops elengi L.
  ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางเข้าที่จอดรถของสถาบันฯด้านข้างซุ่มเขียวโซนB

 • จำปา

  ชื่อพื้นเมือง : จำปาเขา (ตรัง) จำปาทอง (นครศรีธรรมราช, สุราษฏร์ธานี) จำปาป่า (ตราด)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Michelia champaca L.
  ชื่อวงศ์ : MAGNOLIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นสระว่ายน้ำด้านหน้าศาลาสารภีคู่ โซน C

 • ตะแบก

  ชื่อพื้นเมือง : กระแบก (สงขลา), ตราแบกปรี้ (เขมร), ตะแบกไข่ (ราชบุรี, ตราด), ตะแบกนา (ภาคกลาง, นครราชสีมา), เปื๋อยนา (ลำปาง), เปื๋อยหางค่าง (แพร่)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia floribunda Jack
  ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
  บริเวณที่พบ : หลังอาคารเรียน7 โซน D

 • พญาสัตบรรณ

  ชื่อพื้นเมือง : ตีนเป็ด (กลาง) หัสบรรณ (กาญจนบุรี) สัตบรรน (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia scholaris (L.) R. Br.
  ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังที่ทำการสระว่ายน้ำ โซน C

 • กระท้อน

  ชื่อพื้นเมือง : มะต้อง มะติ๋น (เหนือ) สะท้อน หมากต้อง (อีสาน) สะตู สะตียา (ใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางเข้าอาคารหอพัก โซน B

 • ทองกวาว

  ชื่อพื้นเมือง : กวาว ก๋าว (เหนือ) จอมทอง (ใต้) จาน(อุบลราชธานี) ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ (กลาง) ทองต้น (ราชบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma (Lam.) Taub.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C

 • พะยอม

  ชื่อพื้นเมือง : กะยอม (เชียงใหม่) ขะยอม (ลาว) ขะยอมดง พะยอมดง (ภาคเหนือ) แคน (ลาว) พะยอมทอง (สุราษฎร์ธานี, ปราจีนบุรี) ยางหยวก (น่าน)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea roxburghii G. Don
  ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างสระว่ายน้ำตรงข้ามห้องอาบน้ำ โซน C

 • เงาะ

  ชื่อพื้นเมือง : เงาะป่า (เชียงใหม่, นราธิวาส) พรวน(ปัตตานี) กะเมาะแต มอแต อาเมาะแต (มาเลย์ ปัตตานี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium lappaceum L.
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • ส้มโอ

  ชื่อพื้นเมือง : มะขุน มะโอ (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus maxima (Burm. f.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • มะม่วง

  ชื่อพื้นเมือง : มะม่วงบ้าน มะม่วงสวน (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica L.
  ชื่อวงศ์ : ANCARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารเรียน1 โซน A ด้านหลังซุ่มเขียวลานสวนดุสิตโพล โซน B

 • ประดู่บ้าน

  ชื่อพื้นเมือง : ดู่บ้าน (เหนือ) ประดู่กิ่งอ่อน (กลาง) ประดู่สาย (กลาง, ลำปาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterocapus indicus Willd.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารตึกใหญ่ โซน B มุมอาคารจอดรถ (อาคาร12) ทางขึ้นศาลาชื่นอารมณ์ โซน C

 • ตะไล

  ชื่อพื้นเมือง : ช้างเผือก (กทม., เหนือ) คงคาเดือด (กลาง, ตราด) ตะไลคงคา (ชัยนาท) สมุยกุย (นครราชสีมา) หมากเล็กหมากน้อย (กลาง, ประจวบคีรีขันธ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arfeuillea arborescens Pierre
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน13 และที่จอดรถของสถาบันฯ โซน B หน้าอาคารเรียน4 โซน C

 • ขนุน

  ชื่อพื้นเมือง : มะหนุน (ใต้, เหนือ) หมักหมี๊ (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam.
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน1 โซน A

 • มะพลับ

  ชื่อพื้นเมือง : พลับ (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros areolata King & Gamble
  ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นอาคารตึกใหญ่ โซน B

 • ลำดวน

  ชื่อพื้นเมือง : หอมนวล (ภาคเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum fruticosum Lour.
  ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
  บริเวณที่พบ : แนวทางเดินด้านข้างสระว่ายน้ำหลังอาคาร กนิษฐ โซน C

 • สาละ

  ชื่อพื้นเมือง : อินทรชิต (ปราจีนบุรี) ตะแบกขน (นครราชสีมา) สาละใบใหญ่ (ทั่วไป)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
  ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าห้องปฐมพยาบาลทางเข้าหอพัก โซน B

 • กระบก

  ชื่อพื้นเมือง : กระบก กะบก จะบก (กลาง), จำเมาะ (เขมร), ซะอัง (ซอง-ตราด), บก หมากบก (ตะวันออกเฉียงเหนือ), มะมื่น มื่น (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Irvingia malayana Oliv. ex A.W. Benn.
  ชื่อวงศ์ : IRVINGIACEAE
  บริเวณที่พบ : : ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C

 • ฉนวน

  ชื่อพื้นเมือง : กระพี้ (กลาง, อุบลราชธานี) กระพี้โพรง (ราชบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dalbergin nigrescens Kurz
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารรักตะกนิษฐและศูนย์เอกสารตำรา โซน B

ข่าวประชาสำพันธ์

--

ข่าวพันธพืช

--