พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Information

  กระทุ่มบก
ชื่อพื้นเมือง : Mitragyna javanica Koord. & Valeton
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitragyna javanica Koord. & Valeton
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
      ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 16-27 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ลำต้นเปลาตรง มีการลิดกิ่งเองตามธรรมชาติ กิ่งตั้งฉากกับลำต้น เปลือกสีเทาปนน้ำตาลค่อนข้างเรียบ เนื้อไม้สีเหลืองอ่อน ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่ๆ กว้างประมาณ 5-12 เซนติเมตร ยาว 10-24 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือเป็นติ่งแหลม โคนใบป้าน เนื้อใบค่อนข้างหนา หลังใบมีขนสากๆและมีสีเข้มกว่าท้องใบ ท้องใบมีขนนุ่มและจะหลุดร่วงไปเมื่อใบแก่ เส้นแขนงใบมี 7-14 คู่ เห็นชัดทั้งสองด้านดอก: ออกเป็นช่อกลมคล้ายลูกตุ้ม ดอกย่อยขนาดเล็ก สีเหลืองอ่อนหรือเหลืองแกมส้ม ผล: เป็นแท่ง ขนาดเล็ก ออกเบียดชิดกันอยู่บนฐานรองช่อดอก
  นิเวศวิทยา
      พบในภาคกลางของไทย
  การใช้ประโยชน์
      เนื้อไม้นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างบ้าน ทำเครื่องเรือนหรือใช้ในการทำเยื่อและกระดาษ
  บริเวณที่พบในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:  
      ทางเข้าอาคารหอพัก โซน B