พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Information

  กระบก
ชื่อพื้นเมือง : กระบก กะบก จะบก (กลาง), จำเมาะ (เขมร), ซะอัง (ซอง-ตราด), บก หมากบก (ตะวันออกเฉียงเหนือ), มะมื่น มื่น (เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Irvingia malayana Oliv. ex A.W. Benn.
ชื่อวงศ์ : IRVINGIACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
      ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10–30 เมตร ผลัดใบ เปลือกสีเทาอ่อนปนน้ำตาล ค่อนข้างเรียบ เรือนยอดเป็นพุ่มแน่นทึบ ใบ: ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปมนแกมขอบขนานถึงรูปหอก ผิวใบเกลี้ยง โคนใบมน ปลายใบทู่ถึงแหลม ดอก: ดอกช่อขนาดเล็ก สีขาวปนเขียวอ่อน ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผล: ผลทรงกลมรี เมื่อสุกสีเหลืองอมเขียว เมล็ดแข็ง เนื้อในมีรสมัน
  นิเวศวิทยา
      ขึ้นในสภาพดินทุกชนิด กลางแจ้งตามป่าเบญจพรรณแล้งและป่าดิบ ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง
  การใช้ประโยชน์
      ประโยชน์ ใช้ทำฟืน ถ่าน ซึ่งให้ความร้อนสูง ทำเครื่องมือกสิกรรม และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในร่ม เนื้อในเมล็ดกินได้ น้ำมันที่ได้จากเนื้อในเมล็ดใช้ทำอาหาร สบู่ และเทียนไข
  บริเวณที่พบในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:  
      : ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C