พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Information

  กล้วยพัด
ชื่อพื้นเมือง : กล้วยพัด กล้วยฝรั่ง กล้วยลังกา กล้วยศาสนา (กทม.)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ravenala madagascariensis Sonn.
ชื่อวงศ์ : STRELITZIACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
      ลักษณะตรง กลม มีข้อสั้นๆ คล้ายตาล สูงถึง 20 เมตรใบ: ใบเดี่ยว ขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายใบกล้วย รูปใบขอบขนาน เรียงเป็นสองทางสลับซ้ายขวาจนถึงยอด ทำให้มีลักษณะคล้ายพัดขนาดใหญ่ ก้านใบยาวและหุ้มลำต้นไว้ ดอก: สีขาว ออกเป็นช่อตามซอกใบ มีใบประดับแข็งเป็นกาบคล้ายรูปเรือหุ้มช่อดอก โดยกาบนี้จะเรียงสลับกันซ้ายขวาเป็นช่อแบนๆ ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศมีหลายดอกในแต่ละใบประดับ ผล: เมล็ดแก่สีน้ำเงินเข้ม ขนาด 0.6-0.8 เซนติเมตร รูปทรงกลม
  นิเวศวิทยา
      ถิ่นกำเนิดอยู่ในทะเลแปซิฟิก และเกาะฟิจิ
  การใช้ประโยชน์
      ใช้เป็นไม้ประดับสวนทั่วไป
  บริเวณที่พบในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:  
      ทางขึ้นศาลาชื่นอารมณ์ด้านข้างอาคารศูนย์สุขาภาพโซน C