พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Information

  ไกร
ชื่อพื้นเมือง : กร่าง ไทรกร่าง (กรุงเทพฯ) ไฮฮี (เพชรบูรณ์)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus concinna Miq.
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
      ลำต้นสูงได้ถึง 30 เมตร มียางสีขาว รากอากาศเกิดใกล้โคนต้น ลำต้นและทุกส่วนสีน้ำตาล ใบ: ใบเดี่ยว ใบอ่อนสีชมพู เรียงเวียนสลับ รูปรีหรือรูปใบหอกกลับ กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 5-8.5 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือแหลมติ่งสั้นๆ โคนแหลมหรือสอบ ขอบเรียบ แผ่นใบหนา เส้นแขนงใบข้างละประมาณ 12 เส้น ปลายเส้นจรดกันก่อนถึงขอบใบ เส้นกลางใบสีขาว เห็นเด่นชัดทั้ง 2 ด้าน ก้านใบยาว 1.2-1.5 เซนติเมตร หูใบ 2 อัน ประกบกันหุ้มยอดอ่อน รูปไข่แกมรูปใบหอก ร่วงง่ายดอก: ช่อดอกออกเป็นคู่ตามง่ามใบและอยู่ด้านล่างของใบ มีใบประดับเล็กๆ 3 ใบ รูปคล้ายสามเหลี่ยม ร่วงง่าย ก้านช่อดอกยาว 1-5 มิลลิเมตร ช่อดอกรูปร่างคล้ายผล คือมีฐานรองดอกเจริญเปลี่ยนแปลงขยายใหญ่เป็นเปาะ มีรูเปิดที่ปลายโอบดอกไว้ ผล: ผลอยู่ภายในช่อดอกที่มีลักษณะคล้ายมะเดื่อ สีชมพู รูปกลม กว้างประมาณ 6 มิลลิเมตร มีจุดสีแดงประปราย ภายในมีผลเล็กๆรูปไข่จำนวนมาก ก้านผลยาว 1-5 มิลลิเมตร
  นิเวศวิทยา
      มีเขตกระจายพันธุ์ในประเทศไทยทั่วทุกภูมิภาค ในต่างประเทศพบที่อินเดีย ภาคใต้ของจีน จนถึงภูมิภาคมาเลเซีย
  การใช้ประโยชน์
      ปลูกเป็นไม้ประดับ
  บริเวณที่พบในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:  
      ด้านหลังอาคาร 3 โซน A หน้าอาคาร 2 โซน B