ตะแบก
ชื่อพื้นเมือง : กระแบก (สงขลา), ตราแบกปรี้ (เขมร), ตะแบกไข่ (ราชบุรี, ตราด), ตะแบกนา (ภาคกลาง, นครราชสีมา), เปื๋อยนา (ลำปาง), เปื๋อยหางค่าง (แพร่)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia floribunda Jack
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
บริเวณที่พบใน : หลังอาคารเรียน7 โซน D
ดูรายละเอียด
ตะคร้อป่า
ชื่อพื้นเมือง : ตะคร้อ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะเคาะ (เหนือ) ค้อ (กาญจนบุรี, เหนือ) ตะคร้อไข่ (กลาง) คอส้ม (เลย)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schleichera oleosa (Lour.) Oken
ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
บริเวณที่พบใน : สนามเด็กเล่นหน้าอาคารเรียน 7 โซน D
ดูรายละเอียด
มะค่าแต้
ชื่อพื้นเมือง : แต้ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะค่าหนาม (กลาง, เหนือ) มะค่าหยุม (เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sindora siamesis Teijsm. & Miq.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C
ดูรายละเอียด
เต่าร้าง
ชื่อพื้นเมือง : เขืองหลวง (เหนือ), จอย (แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caryota bacsonensis Magalon
ชื่อวงศ์ : PALMAE
บริเวณที่พบใน : หน้าอาคารเรียน 1 โซน A
ดูรายละเอียด
ตะขบป่า
ชื่อพื้นเมือง : ตานเสี้ยน (กลาง) มะเกว๋นป่า (เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.
ชื่อวงศ์ : FLACOURTIACEAE
บริเวณที่พบใน : ทางขึ้นศาลพระภูมิ ด้านโรงแรมสวนดุสิตเพลส 2 โซน C
ดูรายละเอียด
ตะโกนา
ชื่อพื้นเมือง : มะโก (เหนือ) ตะโก (อีสาน, เหนือ) มะถ่านไฟผี (เชียงใหม่) นมงัว (นครราชสีมา, สุรินทร์)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros rhodocalyx Kurz
ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าวิจิตรอาคาร โซน D
ดูรายละเอียด
ตะไล
ชื่อพื้นเมือง : ช้างเผือก (กทม., เหนือ) คงคาเดือด (กลาง, ตราด) ตะไลคงคา (ชัยนาท) สมุยกุย (นครราชสีมา) หมากเล็กหมากน้อย (กลาง, ประจวบคีรีขันธ์)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arfeuillea arborescens Pierre
ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าอาคารเรียน13 และที่จอดรถของสถาบันฯ โซน B หน้าอาคารเรียน4 โซน C
ดูรายละเอียด
ต้นจันอิน
ชื่อพื้นเมือง : จัน, จันขาว, จันลูกหอม, จันโอ, อินจัน (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros decandra Lour.
ชื่อวงศ์ : EBENAEAE
บริเวณที่พบใน : ศาลพระภูมิ โซน C
ดูรายละเอียด
ชมพูพันธ์ทิพย์
ชื่อพื้นเมือง : ชมพูอินเดีย ตาเบบูยา ธรรมบูชา (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
บริเวณที่พบใน : ทางขึ้นศาลพระภูมิด้านข้างโรงแรมสวนสิตเพลส 2 โซน C
ดูรายละเอียด
ชมพูม่าเหมี่ยว
ชื่อพื้นเมือง : ชมพู่แดง ชมพู่สาแหรก (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry
ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านหน้าโฮมเบเกอรี่ โซน A
ดูรายละเอียด

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>