ปาล์มพัด
ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มพัด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pritchardia pacifica Seem. & H. Wendl.
ชื่อวงศ์ : PALMAE
บริเวณที่พบใน : ด้านข้างอาคารศูนย์สุขภาพและบริเวณน้ำตกทางขึ้นสระว่ายน้ำ โซน C
ดูรายละเอียด
ปาล์มแชมเปญ
ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มแชมเปญ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore
ชื่อวงศ์ : PALMAE
บริเวณที่พบใน : หน้าอาคารเรียน11 และทางขึ้นศาลาชื่นอารมณ์ โซน C
ดูรายละเอียด
ปาล์มขวด
ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มขวด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Roystonea regia (Kunth) Cook.
ชื่อวงศ์ : PALMAE
บริเวณที่พบใน : ด้านหลังอาคารศูนย์สุขภาพ โซน C
ดูรายละเอียด
ประดู่บ้าน
ชื่อพื้นเมือง : ดู่บ้าน (เหนือ) ประดู่กิ่งอ่อน (กลาง) ประดู่สาย (กลาง, ลำปาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterocapus indicus Willd.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านข้างอาคารตึกใหญ่ โซน B มุมอาคารจอดรถ (อาคาร12) ทางขึ้นศาลาชื่นอารมณ์ โซน C
ดูรายละเอียด
โสก
ชื่อพื้นเมือง : ส้มสุก (เหนือ) โสกน้ำ (สุราษฏร์ธานี) ชุมแสงน้ำ (นราธิวาส, ยะลา)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saraca indica L.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าอาคารเรียนและที่จอดรถของสถาบันฯ โซน B
ดูรายละเอียด
ไทรใบกลม
ชื่อพื้นเมือง : ไทร (กรุงเทพฯ) ไฮ (ขอนแก่น, เลย)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus annulata Blume
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านข้างศาลาสารภีคู่ทางขึ้นลงสระว่ายน้ำ โซน C
ดูรายละเอียด
ไทรย้อย
ชื่อพื้นเมือง : ไทรย้อยใบแหลม(กรุงเทพฯ, ตราด) ไทรย้อย (สุราษฏร์ธานี)ไทรกระเบื้อง (ประจวบคีรีขันธ์)ไฮ (ตะวันออกเฉียงเหนือ, เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus benjamina L.
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
บริเวณที่พบใน : ลานสวนดุสิตโพล และซุ้มเขียว โซน B
ดูรายละเอียด
ทองกวาว
ชื่อพื้นเมือง : กวาว ก๋าว (เหนือ) จอมทอง (ใต้) จาน(อุบลราชธานี) ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ (กลาง) ทองต้น (ราชบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma (Lam.) Taub.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C
ดูรายละเอียด
ทองหลางด่าง
ชื่อพื้นเมือง : ทองบ้าน ทองเผือก (เหนือ) ทองหลางลาย (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina variegata L.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าอาคารโรงอาหารและที่จอดรถ (อาคาร12) โซน C
ดูรายละเอียด
ทุเรียน
ชื่อพื้นเมือง : เรียน (ใต้) คือแย (มลายูใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibethinus Merr.
ชื่อวงศ์ : BOMBACACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านหน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B
ดูรายละเอียด

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>