มักเม่า
ชื่อพื้นเมือง : มัดเซ (ระนอง) เม่าเสี้ยน (ลำปาง) เม่าหลวง (พิษณุโลก) หมักเม่า (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Antidesma thwaitesianum Muell. Arg
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านหลังอาคารเรียน 2 โซน A ด้านหน้าอาคารหอพัก โซน B
ดูรายละเอียด
มะกอก
ชื่อพื้นเมือง : กุก (เชียงใหม่, เชียงราย) กอกกุก (เชียงราย) กอกเขา (ใต้, นครศรีธรรมราช)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias pinnata (L.f.) Kurz
ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าอาคารรักตะกนิษฐและหน้าอาคารตึกใหญ่ โซน B
ดูรายละเอียด
มะเกลือ
ชื่อพื้นเมือง : มักเกลือ (เขมร, ตราด) ผีเผา (เงี้ยว เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros mollis Griff.
ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านข้างศูนย์เอกสารตำรา โซน B
ดูรายละเอียด
มณฑา
ชื่อพื้นเมือง : ยี่หุบปรี (จันทบุรี, ตะวันออกเฉียงเหนือ) ยี่หุบ (กลาง, เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia liliifera (L.) Baill.
ชื่อวงศ์ : MAGNOLIACEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าศาลาสารภีคู่ โซน C
ดูรายละเอียด
โพธิ์
ชื่อพื้นเมือง : โพ (กลาง) โพศรีมหาโพ (ภาคกลาง) สลี (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa L.
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านข้างศูนย์เอกสารตำรา โซน B
ดูรายละเอียด
พิกุล
ชื่อพื้นเมือง : กุล (ใต้) แก้ว (กลาง, เหนือ) ซางดง (ลำปาง) พิกุลเขา (นครศรีธรรมราช) พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี) พิกุลป่า (กลาง,สตูล)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimusops elengi L.
ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE
บริเวณที่พบใน : ทางเข้าที่จอดรถของสถาบันฯด้านข้างซุ่มเขียวโซนB
ดูรายละเอียด
พญาสัตบรรณ
ชื่อพื้นเมือง : ตีนเป็ด (กลาง) หัสบรรณ (กาญจนบุรี) สัตบรรน (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia scholaris (L.) R. Br.
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านหลังที่ทำการสระว่ายน้ำ โซน C
ดูรายละเอียด
พะยอม
ชื่อพื้นเมือง : กะยอม (เชียงใหม่) ขะยอม (ลาว) ขะยอมดง พะยอมดง (ภาคเหนือ) แคน (ลาว) พะยอมทอง (สุราษฎร์ธานี, ปราจีนบุรี) ยางหยวก (น่าน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea roxburghii G. Don
ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านข้างสระว่ายน้ำตรงข้ามห้องอาบน้ำ โซน C
ดูรายละเอียด
ไผ่รวก
ชื่อพื้นเมือง : ตีโย (ภาคกลาง) ไม้ฮวก (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thyrsostachys siamensis Gamble
ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE
บริเวณที่พบใน : ทางขึ้นสระว่ายน้ำด้านศาลพระภูมิ
ดูรายละเอียด
ปีบ
ชื่อพื้นเมือง : กาซะลอง (ยะลา, เหนือ) กาดซะลอง (เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millingtonia hortensis L. f.
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านหลังอาคารเรียน2 โซน A ด้านหน้าทางขึ้น อาคารจอดรถ (อาคาร12) โซน C
ดูรายละเอียด

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>