มะม่วง
ชื่อพื้นเมือง : มะม่วงบ้าน มะม่วงสวน (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica L.
ชื่อวงศ์ : ANCARDIACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านหน้าอาคารเรียน1 โซน A ด้านหลังซุ่มเขียวลานสวนดุสิตโพล โซน B
ดูรายละเอียด
มะยม
ชื่อพื้นเมือง : มะยม (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus acidus (L.) Skeels
ชื่อวงศ์ : EUPHOBIACEAE
บริเวณที่พบใน : ลานสวนดุสิตโพลและซุ่มเขียว โซน B
ดูรายละเอียด
มะม่วงหิมพานต์
ชื่อพื้นเมือง : ยาโงย ยาร่วง (ปัตตานี) ตำหยาว (ใต้) มะม่วงไม่รู้หาว (กลาง) มะม่วงกุลา มะม่วงลังกา (เหนือ) มะม่วงกาสอ (อุตรดิตถ์)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anacardium occidentale L.
ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าอาคารเรียนอนุบาลลอออุทิศ โซน C
ดูรายละเอียด
มะพร้าว
ชื่อพื้นเมือง : หมากอุ๋น หมากอูน (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cocos nucifera L.
ชื่อวงศ์ : PALMAE
บริเวณที่พบใน : บริเวณโดยรอบสระน้ำ โซน A
ดูรายละเอียด
มะปราง
ชื่อพื้นเมือง : สตา (มลายู)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bouea macrophylla Griff.
ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B หน้าซุ่มเขียวลานสวนดุสิตโพล โซน B
ดูรายละเอียด
มะเดื่อปล้อง
ชื่อพื้นเมือง : เดื่อปล้อง (นครศรีธรรมราช, เหนือ) เดื่อสาย (เชียงใหม่) เดื่อป่อง (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus hispida L.f.
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
บริเวณที่พบใน : หลังอาคารเรียน 4 โซน D
ดูรายละเอียด
โมกมัน
ชื่อพื้นเมือง : มักมัน (สุราษฏร์ธานี) มูกน้อย (นครพนม, เหนือ) มูกมัน (น่าน, สุราษฏร์ธานี) โมกน้อย (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าห้องปฐมพยาบาลทางเข้าอาคารหอพัก โซน B
ดูรายละเอียด
มะพอก
ชื่อพื้นเมือง : มะพอก (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะมื่อ (เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parinari anamense Hance
ชื่อวงศ์ : CHRYSOBALANA CEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านข้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมตรงข้างศูนย์การศึกษา พิเศษ โซน D
ดูรายละเอียด
มะพลับ
ชื่อพื้นเมือง : พลับ (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros areolata King & Gamble
ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
บริเวณที่พบใน : ทางขึ้นอาคารตึกใหญ่ โซน B
ดูรายละเอียด
มะกัก
ชื่อพื้นเมือง : มะกอกป่า (กาญจนบุรี, นครราชสีมา) หมักกัก (ราชบุรี, สระบุรี) กอกกัก (นครสวรรค์)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman
ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านหน้าห้องปฐมพยาบาล
ดูรายละเอียด

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>