กล้วยพัด
ชื่อพื้นเมือง : กล้วยพัด กล้วยฝรั่ง กล้วยลังกา กล้วยศาสนา (กทม.)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ravenala madagascariensis Sonn.
ชื่อวงศ์ : STRELITZIACEAE
บริเวณที่พบใน : ทางขึ้นศาลาชื่นอารมณ์ด้านข้างอาคารศูนย์สุขาภาพโซน C
ดูรายละเอียด
กระท้อน
ชื่อพื้นเมือง : มะต้อง มะติ๋น (เหนือ) สะท้อน หมากต้อง (อีสาน) สะตู สะตียา (ใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.
ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
บริเวณที่พบใน : ทางเข้าอาคารหอพัก โซน B
ดูรายละเอียด
กุ่มบก
ชื่อพื้นเมือง : กุ่ม ผักกุ่ม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs
ชื่อวงศ์ : CAPPARACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านหลังอาคาร2 โซน A ทางเข้าอาคารหอพัก โซน B
ดูรายละเอียด

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/10
<< 10 >>