ค้นหาพรรณไม้ตามหมวดตัวอักษร

   
ส้มโอ
ชื่อพื้นเมือง : มะขุน มะโอ (เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus maxima (Burm. f.) Merr.
ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B
ดูรายละเอียด
สำโรง
ชื่อพื้นเมือง : จำมะโฮง (เชียงใหม่) มะโรง มะโหรง (ปัตตานี) โหมโรง (ใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sterculia foetida L.
ชื่อวงศ์ : STERCULIACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านหน้าอาคารเรียน 1 โซน A
ดูรายละเอียด
สะเดา
ชื่อพื้นเมือง : กะเดา (ใต้) สะเลียม (เหนือ, อุตรดิตถ์)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton
ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านหลังตึก 3 โซน A
ดูรายละเอียด
สารภี
ชื่อพื้นเมือง : สร้อยพี (ใต้) ทรพี (จันทรบุรี) สารภีแนน (เชียงใหม่, เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammea siamensis Kosterm.
ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE
บริเวณที่พบใน : หน้าศาลาสารภีคู่ โซน C
ดูรายละเอียด
สาละ
ชื่อพื้นเมือง : อินทรชิต (ปราจีนบุรี) ตะแบกขน (นครราชสีมา) สาละใบใหญ่ (ทั่วไป)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าห้องปฐมพยาบาลทางเข้าหอพัก โซน B
ดูรายละเอียด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>