ค้นหาพรรณไม้ตามหมวดตัวอักษร

   
ลองกอง
ชื่อพื้นเมือง : ลองกอง (สุราษฎร์ธานี) ลังสาดเขา (นครศรีธรรมราช)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lansium domesticum Correa
ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B
ดูรายละเอียด
ละมุด
ชื่อพื้นเมือง : ละมุดฝรั่ง (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manilkara zapota (L.) P. Royen
ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE
บริเวณที่พบใน : แนวทางเดินด้านหลังอาคารรักตะกนิษฐข้างสระว่าย น้ำ โซน C
ดูรายละเอียด
ลั่นทมขาว
ชื่อพื้นเมือง : ลั่นทมขาว (กลาง, กาญจนบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria obtusa L.
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
บริเวณที่พบใน : บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ โซน C
ดูรายละเอียด
ลั่นทมแดง
ชื่อพื้นเมือง : จำปาขอม (ใต้, พังงา) จำปาลาว (เหนือ) ลั่นทม (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria rubra L.
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
บริเวณที่พบใน : บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ โซน C
ดูรายละเอียด
ลำดวน
ชื่อพื้นเมือง : หอมนวล (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum fruticosum Lour.
ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
บริเวณที่พบใน : แนวทางเดินด้านข้างสระว่ายน้ำหลังอาคาร กนิษฐ โซน C
ดูรายละเอียด
ลำใย
ชื่อพื้นเมือง : ลำใยป่า (กลาง, อุตรดิตถ์)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dimocarpus longan Lour.
ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B
ดูรายละเอียด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>