ค้นหาพรรณไม้ตามหมวดตัวอักษร

   
มะค่าแต้
ชื่อพื้นเมือง : แต้ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะค่าหนาม (กลาง, เหนือ) มะค่าหยุม (เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sindora siamesis Teijsm. & Miq.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C
ดูรายละเอียด
มณฑา
ชื่อพื้นเมือง : ยี่หุบปรี (จันทบุรี, ตะวันออกเฉียงเหนือ) ยี่หุบ (กลาง, เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia liliifera (L.) Baill.
ชื่อวงศ์ : MAGNOLIACEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าศาลาสารภีคู่ โซน C
ดูรายละเอียด
มะเกลือ
ชื่อพื้นเมือง : มักเกลือ (เขมร, ตราด) ผีเผา (เงี้ยว เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros mollis Griff.
ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านข้างศูนย์เอกสารตำรา โซน B
ดูรายละเอียด
มะกอก
ชื่อพื้นเมือง : กุก (เชียงใหม่, เชียงราย) กอกกุก (เชียงราย) กอกเขา (ใต้, นครศรีธรรมราช)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias pinnata (L.f.) Kurz
ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าอาคารรักตะกนิษฐและหน้าอาคารตึกใหญ่ โซน B
ดูรายละเอียด
มักเม่า
ชื่อพื้นเมือง : มัดเซ (ระนอง) เม่าเสี้ยน (ลำปาง) เม่าหลวง (พิษณุโลก) หมักเม่า (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Antidesma thwaitesianum Muell. Arg
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านหลังอาคารเรียน 2 โซน A ด้านหน้าอาคารหอพัก โซน B
ดูรายละเอียด
มะกัก
ชื่อพื้นเมือง : มะกอกป่า (กาญจนบุรี, นครราชสีมา) หมักกัก (ราชบุรี, สระบุรี) กอกกัก (นครสวรรค์)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman
ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านหน้าห้องปฐมพยาบาล
ดูรายละเอียด
มะพลับ
ชื่อพื้นเมือง : พลับ (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros areolata King & Gamble
ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
บริเวณที่พบใน : ทางขึ้นอาคารตึกใหญ่ โซน B
ดูรายละเอียด
มะพอก
ชื่อพื้นเมือง : มะพอก (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะมื่อ (เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parinari anamense Hance
ชื่อวงศ์ : CHRYSOBALANA CEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านข้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมตรงข้างศูนย์การศึกษา พิเศษ โซน D
ดูรายละเอียด
มะเดื่อปล้อง
ชื่อพื้นเมือง : เดื่อปล้อง (นครศรีธรรมราช, เหนือ) เดื่อสาย (เชียงใหม่) เดื่อป่อง (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus hispida L.f.
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
บริเวณที่พบใน : หลังอาคารเรียน 4 โซน D
ดูรายละเอียด
มะปราง
ชื่อพื้นเมือง : สตา (มลายู)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bouea macrophylla Griff.
ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B หน้าซุ่มเขียวลานสวนดุสิตโพล โซน B
ดูรายละเอียด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>