ค้นหาพรรณไม้ตามหมวดตัวอักษร

   
ทุเรียน
ชื่อพื้นเมือง : เรียน (ใต้) คือแย (มลายูใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibethinus Merr.
ชื่อวงศ์ : BOMBACACEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านหน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B
ดูรายละเอียด
ทองหลางด่าง
ชื่อพื้นเมือง : ทองบ้าน ทองเผือก (เหนือ) ทองหลางลาย (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina variegata L.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
บริเวณที่พบใน : หน้าอาคารโรงอาหารและที่จอดรถ (อาคาร12) โซน C
ดูรายละเอียด
ทองกวาว
ชื่อพื้นเมือง : กวาว ก๋าว (เหนือ) จอมทอง (ใต้) จาน(อุบลราชธานี) ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ (กลาง) ทองต้น (ราชบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma (Lam.) Taub.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
บริเวณที่พบใน : ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C
ดูรายละเอียด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>