ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

อโศก

อโศกอินเดีย อโศกเซนคาเบรียล (กรุงเทพฯ)

Polyalthia longifolia (Benth.) Hook. f.

ANNONACEAE

รายละเอียด

ต้น: เป็นไม้ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มเป็นรูปปิรามิดแคบๆ สูงเต็มที่ได้ถึง 25 เมตร กิ่งโน้มลู่ลงทั้งต้น ทำให้แลดูต้นสูงชลูดมาก เปลือกต้นเกลี้ยงสีเทาเข้มหรือเทาปนน้ำตาล ใบ: ใบเดี่ยว รูปใบหอกแคบๆ ปลายแหลม ยาว 15- 20 เซนติเมตร สีเขียวเป็นมันเงา ขอบใบเป็นคลื่น ดอก: ดอกสีเขียวอ่อน ออกเป็นช่อกระจุกตามข้างๆกิ่ง มีกลีบดอก 6 กลีบ ดอกเป็นคลื่นน้อยๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5- 2 เซนติเมตร ผล: ผลกลุ่ม รูปไข่ ยาว 2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีดำ

ถิ่นที่อยู่

มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศ ในประเทศไทยสามารถปลูกได้ทั่วไป

การนำไปใช้ประโยชน์

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ