ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

หางนกยูงฝรั่ง

นกยูงฝรั่ง (กลาง) อินทรี (จันทบุรี)

Delonix regia (Bojer. ex Hook.) Raf.

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 15 เมตร ใบ: ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น แกนช่อใบ ยาว 50-60 เซนติเมตร แกนแขนงมี 9-24 คู่ ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 3-4 มิลลิเมตร ยาว 8-10 มิลลิเมตร โคนใบเบี้ยว ปลายใบมน ดอก: สีแดงแซมส้มเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10-15 เซนติเมตร มี 5-10 ดอก ดอกย่อยขนาด 5-8 เซนติเมตร กลีบรองดอก 5 กลีบ ด้านในสีแดง กลีบดอก 5 กลีบ รูปช้อนขนาดไม่เท่ากัน เกสรผู้ 10 อัน ผล: เป็นฝักโค้งแข็ง กว้าง 4-5 เซนติเมตร ยาว 30-60 เซนติเมตร มี 20-40 เมล็ด เมื่อแห้งจะแตกตามสัน

ถิ่นที่อยู่

เป็นพันธุ์ไม้ที่มีต้นกำเนินจากเกาะมาดากัสการ์ นิยมนำมาปลูกทั่วไปในเขตร้อน

การนำไปใช้ประโยชน์

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป