ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

กระพี้จั่น

จั่น (กลาง, สุโขทัย) ปี้จั่น (ภาคเหนือ), พี้จั่น (กลาง, จันทบุรี)

Millettia brandisiana Kurz

LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

รายละเอียด

ไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 8–20 เมตร เปลือกสีเทา ใบ: เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเวียนสลับ ใบย่อย รูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบทู่ โคนใบมนหรือสอบเบี้ยวเล็กน้อย ขอบเรียบ หลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสีจาง ใบแก่เกลี้ยง มีขนประปรายตามเส้นกลางใบด้านล่าง ดอก: รูปดอกถั่ว สีขาวปนม่วง ออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบ ออกดอกระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ผล: เป็นฝักแบน โคนแคบกว่าปลาย เปลือกเกลี้ยงหนาคล้ายแผ่นหนัง ขอบเป็นสัน เมล็ดสีน้ำตาลดำ นิเวศวิทยา พบกระจายในแถบเอเชียเขตร้อน ในประเทศไทยพบบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นได้ในสภาพดินทุกชนิด ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง ทนแล้งได้ดี

ถิ่นที่อยู่

-

การนำไปใช้ประโยชน์

อาคารสำนักงานอนุบาลลอออุทิศ โซน D