ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

หว้า

ห้าขี้แพะ (เชียงราย)

Syzygium cumini (L.) Skeels

MYRTACEAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้นสูง 10-35 เมตร เปลือกสีน้ำตาลเทา ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 3-7 เซนติเมตร ยาว 8-14 เซนติเมตร ดอก: สีขาวหรือเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ฐานรองดอกรูปกรวย ยาว 2-5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอกหลุดร่วงง่าย เกสรเพศผู้จำนวนมาก ผล: ผลสดรูปรี ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร เมื่อสุกมีสีดำ ออกดอกและติดผลในระหว่างเดือน ธันวาคม-มิถุนายน

ถิ่นที่อยู่

พบขึ้นตามป่าดิบชื้น ป่าผลัดใบใกล้ริมลำธาร

การนำไปใช้ประโยชน์

ผลสุกรับประทานได้ นำผลมาแปรรูปเป็นไวน์เมล็ดมีสารช่วยลดน้ำตาลในเลือด ลำต้นสามารถนำมาทำเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์