ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

หมาก

หมากเมีย (กลาง) หมากสง (ใต้)

Areca catechu L.

PALMAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้น มีความสูงประมาณ 15 เมตร ลำต้นตั้งตรงผิวเรียบ เห็นข้อปล้องชัดเจน ต้นอ่อนและต้นแก่สีน้ำตาลเทา ไม่มีน้ำยาง ใบ: ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก แตกออกเป็นกระจุก บริเวณยอด ใบย่อยเป็นเส้นตรง ยาวประมาณ 2 เมตร ดอก: ดอกช่อ ออกบริเวณโคนใบล่างสุด มีกาบหุ้มช่อดอกขนาดใหญ่ ดอกย่อยแยกเป็นดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย ผล: ผลรูปกลมหรือรี ผลสุกจะเปลี่ยนจากเขียวเป็นสีแดง เมล็ดมีขนาดใหญ่ เมื่อผ่าตามขวางจะเห็นลายภายในสีน้ำตาลแก่สลับขาว เหมือน ลายหินอ่อน มีรสฝาดเฝื่อน นิเวศวิทยา ขึ้นได้ดีในที่ที่มีแสงตลอดทั้งวัน

ถิ่นที่อยู่

-

การนำไปใช้ประโยชน์

ผลใช้กินกับปูนแดงและพลู เป็นของกินเล่นที่สำคัญของชาวไทยและหลายชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื้อเมล็ดใช้ฟอกหนัง เนื่องจากมีปริมาณแทนนินสูงและใช้เป็นส่วนผสมของการย้อมผ้าสีกากี แหและอวนที่ทำจากด้าย ใช้ทารักษาแผลน้ำกัดตามง่ามมือเท้า และใช้ถ่ายพยาธิ เนื้อไม้ใช้ทำตอหม้อในทะเล