ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

แสงจันทร์

แสงจันทร์ (กรุงเทพฯ)

Pisonia grandis R. Br.

NYCTAGINACEAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูง 5-10 เมตร ผิวเปลือกลำต้นสีขาวอมเทา ผิวลำต้นเรียบ ใบ: เป็นใบเดี่ยว แตกออกตามข้อของกิ่ง เนื้อใบมองเห็นเส้นใบได้ชัด บางนิ่ม สีเหลืองอมเขียวอ่อน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ กว้างประมาณ 10-15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรดอก: ดอกช่อแยกแขนง ช่อย่อยแบบเชิงหลั่น ดอกย่อยอัดกันแน่น ออกที่ปลายกิ่งหรือใกล้ปลายกิ่ง มีขนสีน้ำตาลหนาแน่น ใบประดับรูปลิ่มแคบ สั้น ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้ ยาว 4-5.5 มิลลิเมตร มีขน กลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปสามเหลี่ยมกว้าง ดอกเพศเมีย ถ่างกว่าดอกเพศผู้ ดอกย่อยยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ผล: รูปทรงกระบอง กว้าง 1.2 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร มีลายแถบ 5 แถบ ผิวมีปุ่ม เมล็ดมีขนาดเล็กกว้างประมาณ 9-10 มิลลิเมตร ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร

ถิ่นที่อยู่

ปลูกได้ในที่แดดร้อนชื้น

การนำไปใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ ใบมีรสชาติเหมือนผักกาดหอม ใช้เป็นผักหรือรองห่อหมกได้ สรรพคุณช่วยขับปัสสาวะ ตำพอกแก้อักแสบ ฟกบวม