ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

สาละ

อินทรชิต (ปราจีนบุรี) ตะแบกขน (นครราชสีมา) สาละใบใหญ่ (ทั่วไป)

Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.

LYTHRACEAE

รายละเอียด

ต้น: เป็นไม้ต้น ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร ทรงพุ่มทึบ กิ่งทอดห้อยลง เปลือกสีดำ มีรอยแตกเป็นทางยาวตลอดต้น ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม รูปขอบขนานกว้าง 6 - 10 เซนติเมตร ยาว 16 - 24 เซนติเมตร ปลายใบแหลมเป็นติ่งยาวเล็กน้อย โคนใบมน ผิวใบมีขนปุยอ่อนนุ่มทั้ง 2 ด้าน ดอก: สีม่วงสด เวลาดอกบานช่อดอกจะแน่นเป็นรูปทรงกระบอก ก้านช่อดอกและกลีบรองกลีบดอกมีขนนุ่มสีเหลืองปกคลุมทั่วไป กลีบดอกมักมี 6-7 หรือ 8 กลีบ กลีบรองกลีบดอกรูปถ้วยเมื่อ บาน มีขนาดกว้าง 6.8-8.2 เซนติเมตร ผล: เกือบกลม ผิวแข็ง ยาวประมาณ 1.5 - 2.1 เซนติเมตร ผลแห้งแตกตามยาว 5 - 6 พู เมล็ดมีจำนวนมาก มีปีก

ถิ่นที่อยู่

ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบและป่าชายหาด พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลาง

การนำไปใช้ประโยชน์

ใบบดกับกำยานใช้ทาผดผื่นคัน ผลใช้ทำไม้ประดับแห้ง