ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

สารภี

สร้อยพี (ใต้) ทรพี (จันทรบุรี) สารภีแนน (เชียงใหม่, เหนือ)

Mammea siamensis Kosterm.

GUTTIFERAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้น สูง 10-15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่หนาทึบ แตกกิ่งจำนวนมาก เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกล่อนเป็นสะเก็ด ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 5-14 เซนติเมตร ปลายใบมนโคนใบสอบแคบ แผ่นใบหนาเหนียว สีเขียวเข้ม เส้นใบขนาน ดอก: เป็นดอกช่อ ออกตามลำต้นและกิ่ง กลีบเลี้ยง 2 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ รูปไข่ กว้าง 0.5 เซนติเมตร เมื่อเริ่มบานเป็นสีขาว ใกล้โรยเป็นสีเหลือง เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก สีเหลืองเข้ม ดอกทยอยบาน มีกลิ่นหอมแรงตอนค่ำถึงเช้าแล้วร่วง ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม- มีนาคม ผล: รูปกระสวย ยาว 2-3 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง เนื้อนุ่ม

ถิ่นที่อยู่

ขึ้นได้ทั่วไป

การนำไปใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกใช้ทำเครื่องหอมจำพวกบุหงา ผลสุกรับประทานได้