ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

สะเดา

กะเดา (ใต้) สะเลียม (เหนือ, อุตรดิตถ์)

Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton

MELIACEAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้นสูง 8-15 เมตร ผลัดใบ ทุกส่วนมีรสขม เปลือกต้นสีเทา แตกเป็นร่องตามยาว ใบ: ใบอ่อนที่แตกใหม่มีสีน้ำตาลแดง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยฐานใบไม่เท่ากัน ใบรูปหอกปลายสอบ ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร ดอก: ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งพร้อมใบอ่อน ดอกย่อยมีขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาว มี 5 กลีบ ผล: เป็นผลสด รูปกลมรี ขนาดผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร เมล็ดแข็ง มีจำนวน 1 เมล็ด

ถิ่นที่อยู่

พบกระจายบริเวณป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งในทุกภาคยกเว้นภาคใต้ ที่ความสูง 50-300 เมตรจากระดับน้ำทะเล

การนำไปใช้ประโยชน์

ด้านหลังตึก 3 โซน A