ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

ลั่นทมแดง

จำปาขอม (ใต้, พังงา) จำปาลาว (เหนือ) ลั่นทม (กลาง)

Plumeria rubra L.

APOCYNACEAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้น สูงราว 25 เมตร ผิวของเปลือกลักษณะเป็นมัน เกลี้ยง เรียบ มีสีเทาอ่อนๆ ลำต้นมียางสีขาวเหมือนยางมะละกอ ใบ: ใบเดี่ยว ใบค่อนข้างหนา แข็ง ปลายใบแหลมเรียวยาว ขอบใบเรียบ ยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร ใบออกรวมกันตรงส่วนยอดหรือปลายกิ่ง ดอก: มีสีแดงสด ออกเป็นช่อ ช่อหนึ่งมีจำนวนประมาณ 15-30 ดอก รูปกรวย ดอกหนึ่งมี 5 กลีบ ลักษณะกลีบดอกปลายแหลมเรียว ยาวดอกเมื่อโตเต็มที่มีขนาด 4 เซนติเมตร

ถิ่นที่อยู่

เป็นพรรณไม้ที่ชอบแสงแดด ต้องการความชื้นและน้ำปริมาณปานกลาง ปลูกได้ดีในดินทุกประเภท

การนำไปใช้ประโยชน์

เปลือกต้นแก้ไข้ เป็นยาถ่ายขับระดู แก้ปวดฟัน แก้คัน เนื้อไม้แก้ไอ ขับพยาธิ แก่นถ่ายพิษ แก้ผิวหนัง ใบแก้บาดทะยัก แก้ปวดบวม รักษาหืด