ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

ละมุด

ละมุดฝรั่ง (กลาง)

Manilkara zapota (L.) P. Royen

SAPOTACEAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 15-20 เมตร มีกิ่งเหนียว กิ่งก้านแตกออกรอบลำต้นเป็นชั้นๆ เปลือกของลำต้นมีสีน้ำตาล ใบ: เป็นใบเดี่ยว สีเขียวเข้ม เป็นมัน เกิดเป็นกระจุกแน่นตามปลายกิ่ง ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร กว้างประมาณ 3-7 เซนติเมตร ดอก: ดอกเดี่ยว เกิดตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี้ยง 6 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูปแตร ผล: รูปไข่ ยาวรีหรือกลม ขึ้นอยู่กับพันธุ์ เปลือกผลบางมีสีน้ำตาลอ่อน ผลดิบมียางสีขาว ผลสุกเนื้อจะมีสีน้ำตาลแดง เมล็ดสีดำเป็นมัน เปลือกแข็ง ยาว 1-2 เซนติเมตร ผลหนึ่งจะมีเมล็ดประมาณ 1-6 เมล็ด

ถิ่นที่อยู่

พบขึ้นในเขตร้อนชื้น ปัจจุบันนิยมปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ

การนำไปใช้ประโยชน์

ผลสุกรับประทานเป็นผลไม้ ทำไวน์และทำน้ำละมุด ผลละมุดสุกมีน้ำตาล วิตามินเอและซี มีธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และอื่นๆ ละมุดดิบ มียางสีขาวเหมือนน้ำนม มีสารที่ชื่อว่า (gutto) มีชัน สารฝาดสมานและอื่นๆ ใช้เป็นยา