ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

ลองกอง

ลองกอง (สุราษฎร์ธานี) ลังสาดเขา (นครศรีธรรมราช)

Lansium domesticum Correa

MELIACEAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ความสูงประมาณ 20 - 30 เมตร เปลือกสีน้ำตาล ผิวลำต้นขรุขระ ใบ: ใบเดี่ยว มีลักษณะเป็นมัน ขนาดใหญ่ นูนเป็นคลื่นเส้นใบย่อยเห็นได้ชัดดอก: ดอกช่อ ตาดอกมีลักษณะเป็นตุ่มแข็ง มีสีน้ำตาลอมเขียว ซึ่งจะเจริญเป็นช่อดอกที่แตกออกมาจากลำต้น การออกดอกส่วนใหญ่จะเริ่มบริเวณ 2 ใน 3 ของช่อดอกจากปลายช่อ ผล: ผลของลองกองมีขนาดใหญ่กว่าลางสาด ผลค่อนข้างกลมและมีผลรีบ้างเล็กน้อย เมื่อสุกมีสีจางกว่าสีของผลลางสาด เมล็ดในแต่ละผลมีน้อยหรือไม่มีเลยขนาดค่อนข้างเล็ก มีรอยแตกร้าวเป็นส่วนใหญ่

ถิ่นที่อยู่

พบกระจายตามหมู่เกาะชวา มาลายู ฟิลิปปินส์ ภาคใต้ของไทยและภาคตะวันออก

การนำไปใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ เนื้อหุ้มเมล็ดมีรสหวานใช้รับประทานได้ เปลือกของลำต้นมีรสฝาด ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับลำไส้ เมล็ดมีรสขมใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ