ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

ราชพฤกษ์

ชัยพฤกษ์ (กลาง) คูน (กลาง, เหนือ) ลมแล้ง (เหนือ)

Cassia fistula L.

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้นผลัดใบ สูงประมาณ 10-15 เมตร ใบ: เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ใบย่อย 3-8 คู่ รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 4-8 เซนติเมตร ยาว 7-12 เซนติเมตร ดอก: สีเหลืองสด ออกตามซอกใบเป็นช่อห้อยลง ยาว 20-40 เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวนมาก กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร กลีบรองดอก 5 กลีบ ผิวด้านนอกมีขน กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ เกสรผู้ 10 อัน สั้น 7 อัน ยาว 3 อัน ก้านเกสรเมียและรังไข่มีขนยาว ผล: เป็นฝักยาว รูปแท่งกลม กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 20-60 เซนติเมตร ฝักแก่ไม่แตก แต่จะหลุดร่วงทั้งฝักและหักแตกเป็นชิ้น เมล็ดมีเนื้อเหนียวสีดำหุ้ม

ถิ่นที่อยู่

พบกระจายพันธุ์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การนำไปใช้ประโยชน์

เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือน เนื้อหุ้มเมล็ดใช้แก้ท้องผูก ขับเสมหะ ดอกแก้ไข้ เป็นยาระบาย ขับพยาธิไส้เดือน