ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

มะพร้าว

หมากอุ๋น หมากอูน (กลาง)

Cocos nucifera L.

PALMAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้น ลำต้นสูงชะลูด ไม่แตกกิ่งก้านสาขา ขนาดของลำต้นมีความสูงประมาณ 20-30 เมตร ใบ: ใบออกเป็นใบรวม มีใบย่อยเรียงสลับกันเป็นรูปขนนก ใบรวมก้านหนึ่งยาวประมาณ 3-7 เมตร กว้างประมาณ 1-1.4 เมตร ใบย่อยมีลักษณะเป็นแผ่นแคบยาว ปลายใบแหลม พื้นผิวเรียบเป็นมัน มีสีเขียวแก่ ดอก: ดอกออกเป็นช่อ ออกตามบริเวณกาบที่หุ้ม ดอกย่อยมีขนาดเล็ก ดอกหนึ่งมีกลีบดอกประมาณ 6 กลีบ ในช่อหนึ่ง ๆ มีทั้งดอกตัวผู้และตัวเมีย ดอกตัวผู้จะอยู่ปลายช่อและดอกตัวเมียจะอยู่บริเวณโคนช่อดอก ผล: ผลขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมหรือรูปรี เปลือกนอกเรียบเกลี้ยง ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่ก็จะสีน้ำตาล เปลือกชั้นกลางเป็นเส้นใยนุ่ม ชั้นในจะแข็งเป็นกะลา ชั้นต่อไปเป็นเนื้อผลมีสีขาวนุ่ม และภายในมีน้ำใสมีรสจืดหรือหวาน

ถิ่นที่อยู่

ขึ้นได้ทั่วไป ต้องการความชื้นปานกลาง

การนำไปใช้ประโยชน์

ผลแก่ใช้ทำน้ำมัน ผลอ่อนรับประทานได้ เนื้อไม้ใช้สร้างบ้าน น้ำมะพร้าวอ่อนเนื้อมะพร้าวสามารถนำมารับประทานได้