ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

โมกมัน

มักมัน (สุราษฏร์ธานี) มูกน้อย (นครพนม, เหนือ) มูกมัน (น่าน, สุราษฏร์ธานี) โมกน้อย (กลาง)

Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.

APOCYNACEAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้น สูง 10-20 เมตร เปลือกสีน้ำตาลใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ท้องใบมีขนนุ่ม กว้างประมาณ 1-6.5 เซนติเมตรยาว 2.5-14 เซนติเมตร ดอก: สีขาว กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ยาว 1-2 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขน กลีบดอกเป็นหลอด ยาว 2-5 มิลลิเมตรปลายแยกเป็นกลีบ 5 กลีบ รูปขอบขนาน ยาว 7-14 มิลลิเมตร มีขนนุ่มทั้งสองด้าน เกสรเพศผู้ติดที่หลอดของกลีบดอก รังไข่ยาว 1-2 มิลลิเมตร ผล: แห้งแตก กว้าง 0.6-1.8 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร เมล็ดมีขนโดยรอบ

ถิ่นที่อยู่

มักพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าโปร่งทั่วไป

การนำไปใช้ประโยชน์

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือน