ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

มะพอก

มะพอก (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะมื่อ (เหนือ)

Parinari anamense Hance

CHRYSOBALANA CEAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 10-20 เมตร ลักษณะเรือนยอดเป็นพุ่ม เปลือกต้นหนา สีเทา แตกเป็นร่องลึก ใบ: ใบเดี่ยว รูปกลมรี โคนใบมน ปลายใบหยักคอด หลังใบเขียว ท้องใบเหลือบขาว ดอก: ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ก้านดอกสั้นมาก ดอกย่อยมีขนาดเล็ก สีขาว มีกลิ่น กลีบรองดอกเป็นกรวย ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกมี 5 กลีบ แยกกัน มีความยาวเท่าๆกับกลีบรองดอก เกสรเพศผู้มี 5-12 อัน รังไข่รูปทรงกลม ผล: กลมรีเหมือนไข่ ผิวฉ่ำน้ำ เนื้อชุ่ม เมล็ดเดี่ยว โต และแข็ง

ถิ่นที่อยู่

พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

การนำไปใช้ประโยชน์

เนื้อไม้รสเฝื่อนเมา ต้มดื่มแก้ประดง ผื่นคันตามตัว แก้ปวดแสบปวดร้อน แก้น้ำเหลืองเสีย น้ำมันจากผลใช้ทากระดาษทำร่ม