ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

มะกัก

มะกอกป่า (กาญจนบุรี, นครราชสีมา) หมักกัก (ราชบุรี, สระบุรี) กอกกัก (นครสวรรค์)

Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman

ANACARDIACEAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 15-20 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกว้างๆ โปร่ง กิ่งอ่อนอวบ มีรอยแผลใบปรากฏอยู่และมีขนนุ่มๆ ทั่วไป เปลือกนอกสีเทา เรียบ มีต่อมระบายอากาศทั่วไป เปลือกในสีขาว ใบ: ใบประกอบขนนกแบบสองชั้น ช่อใบยาวถึง 40 เซนติเมตร เรียงสลับเวียนกันตามปลายกิ่ง ช่อหนึ่งๆจะมีช่อย่อยติดเรียงสลับ 5-10 ช่อ ช่อย่อยประกอบด้วยใบรูปไข่หรือรูปหอก ติดตรงข้ามหรือเยื้องกัน 3-6 คู่ ใบที่อยู่ปลายสุดของก้านช่อย่อยจะเป็นใบเดี่ยวๆ กว้าง 1-3 เซนติเมตร ยาว 1.5 - 9 เซนติเมตร ใบคู่ต้นๆ จะมีขนาดเล็กกว่าคู่ทางปลายช่อ โคนใบเบี้ยว ส่วนปลายใบเรียวแหลม เนื้อใบค่อนข้างบาง ดอก: ดอกเล็ก สีขาว กลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นช่อใหญ่ตามซอกใบและปลายกิ่ง ผล: ผลสด กลมรี สีเหลืองอมเขียว เมล็ดแข็ง มี 1 เมล็ด

ถิ่นที่อยู่

ในประเทศไทยพบขึ้นทุกภาคในป่าดิบแล้ง ตามเขาหินปูนทั่วๆไป ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 50 - 300 เมตร

การนำไปใช้ประโยชน์

เนื้อไม้แปรรูปใช้ทำหีบใส่ของ แบบหล่อคอนกรีต กล่องและไม้ขีด ไม้จิ้มฟัน ไส้ไม้อัดและทำเยื่อกระดาษ ผลแก่รับประทานได้ รสหวานอมเปรี้ยว กลิ่นหอมและเป็นอาหารสัตว์ป่าได้ดี