ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

มักเม่า

มัดเซ (ระนอง) เม่าเสี้ยน (ลำปาง) เม่าหลวง (พิษณุโลก) หมักเม่า (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

Antidesma thwaitesianum Muell. Arg

EUPHORBIACEAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ สูง 12-15 เมตร ใบ: ใบเดี่ยว หลังใบสีเขียวเข้มเป็นมันวาว เรียงสลับ ดอก: ออกเป็นช่อแบบ spike ดอกแยกเพศต่างต้น ออกดอกในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ผล: ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.2 เซนติเมตร ผลดิบสีเขียว เมื่อเข้าสู่ระยะสุกในเดือนสิงหาคม-กันยายน จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและเป็นสีดำเมื่อสุกจัด

ถิ่นที่อยู่

ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ต้องการแสงและความชื้น พบแพร่กระจายทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เช่น สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร และหนองคาย มีความทนแล้งได้ดี

การนำไปใช้ประโยชน์

ผลสุกรับประทานเป็นผลไม้ ส่วนผลดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนิยมนำมาประกอบอาหารคล้ายส้มตำ ผลนำมาทำน้ำผลไม้และไวน์แดงให้สีสันและรสชาติดี ปัจจุบันเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ โดยนำมาเพาะปลูกขายต้นพันธุ์