ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

มะกอก

กุก (เชียงใหม่, เชียงราย) กอกกุก (เชียงราย) กอกเขา (ใต้, นครศรีธรรมราช)

Spondias pinnata (L.f.) Kurz

ANACARDIACEAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้น สูง 15-30 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีเทา ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อย 4-6 คู่ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 7-12 เซนติเมตร ดอก: สีขาว ออกเป็นช่อตามซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอก 5 กลีบ เกสรตัวผู้ 10 อัน ผล: ผลกลมรี เปลือกเหนียวคล้ายหนัง สีเขียว เมล็ดเดียว แข็ง รูปไข่ กว้าง 2.5-3.5 เซนติเมตร เมล็ดสุกสีเหลือง

ถิ่นที่อยู่

พบตามป่าเบญจพรรณชื้น ป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 50-500 เมตร

การนำไปใช้ประโยชน์

เนื้อไม้ทำแบบก่อสร้าง ผลแก่รับประทานได้และเป็นอาหารสัตว์