ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

มณฑา

ยี่หุบปรี (จันทบุรี, ตะวันออกเฉียงเหนือ) ยี่หุบ (กลาง, เหนือ)

Magnolia liliifera (L.) Baill.

MAGNOLIACEAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือพุ่ม สูงได้ถึง10 เซนติเมตรใบ: เป็นใบเดี่ยว ออกสลับ รูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 4-6 เซนติเมตรยาว 7-15 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ แผ่นใบมักเป็นคลื่นหรือเป็นลอน ก้านใบยาว1.5-2 เซนติเมตร มีต่อมบวมที่โคน มีขนสีขาวประปราย ดอก: สีเหลืองอ่อนถึงครีม กลิ่นหอมแรงในเวลาเช้าตรู่ ออกเดี่ยวๆตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ลักษณะห้อยลง กลีบรองดอก 3 กลีบ สีเขียวอ่อนแกมเหลือง หนาและแข็ง กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้นๆละ 3 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 3-5 เซนติเมตร เมื่อบานกลีบชั้นนอกจะคลี่ออกแผ่แบบห่อๆ เกสรผู้และเกสรเมียจำนวนมาก ผล: เป็นผลกลุ่ม รูปรี ขนาดยาวประมาณ 4 เซนติเมตร

ถิ่นที่อยู่

พบตั้งแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงอินโดนีเซีย ในประเทศไทยขึ้นได้ดีทางภาคใต้ ที่ความสูง 50-400เมตรจากระดับน้ำทะเล ชอบที่ชื้นและแดดไม่จัดมาก ออกดอกตลอดปี

การนำไปใช้ประโยชน์

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ