ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

โพธิ์

โพ (กลาง) โพศรีมหาโพ (ภาคกลาง) สลี (ภาคเหนือ)

Ficus religiosa L.

MORACEAE

รายละเอียด

ต้น: ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-3 เมตร มียางสีขาว ใบ: ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่ รูปหัวใจ กว้าง 8-15 เซนติเมตร ยาว 12-24 เซนติเมตร ปลายแหลมเป็นหางยาว โคนเว้ารูปหัวใจ ก้านใบยาว 8-12 เซนติเมตร ดอก: ออกเป็นช่อที่ซอกใบอยู่ภายในฐานรองดอกรูปคล้ายผล แยกเพศ ขนาดเล็กจำนวนมาก สีเหลืองนวล ผล: ผลสดแบบมะเดื่อ ทรงกลมสีม่วงดำ ออกผลตลอดปี

ถิ่นที่อยู่

มีถิ่นกำเนิดในแถบ อินเดียถึงตะวันออกเฉียงใต้ ปลูกได้ทั่วไป

การนำไปใช้ประโยชน์

เปลือกต้นทำยาชงหรือยาต้ม แก้โรคหนองใน ใบและยอดอ่อน แก้โรคผิวหนัง ผลเป็นยาระบาย