ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

ปาล์มพัด

ปาล์มพัด

Pritchardia pacifica Seem. & H. Wendl.

PALMAE

รายละเอียด

ต้น: ลำต้นเดี่ยว สูงประมาณ 15 เมตร ลำต้นตั้งตรง เกลี้ยง เรียว ใบ: เป็นรูปพัด สีเขียวอ่อนและเป็นมัน ใต้ใบเป็นสีเงินนิดๆ ขนาดของใบกว้างประมาณ 1.5 เมตร ทางใบยาว 90 เซนติเมตร ดอก: ออกดอกเป็นช่อๆ ดอกสีเหลืองอมน้ำตาล ช่อหนึ่งจะมีดอกเป็นจำนวนมาก แต่เป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศ ผล: ผลกลม มีขนาดเล็กประมาณ 1 เซนติเมตร ผลสุกมีสีดำ ข้างในผลจะมีเมล็ด 1 เมล็ด

ถิ่นที่อยู่

ถิ่นกำเนิดอยู่ในทะเลแปซิฟิกและเกาะฟิจิ

การนำไปใช้ประโยชน์

ใช้เป็นไม้ประดับสวนทั่วไป