ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

ปาล์มแชมเปญ

ปาล์มแชมเปญ

Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore

PALMAE

รายละเอียด

ต้นโตสูงประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร ในรอบปีมีใบใหม่ที่ออกมาแทนใบเก่าที่หลุดร่วงประมาณ 4-6 ใบเท่านั้น การเจริญเติบโตช้ามาก ใบ: ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยเป็นรูปตัววีคว่ำ ขอบใบมีสีน้ำตาลเล็กน้อย ดอก: ออกเป็นทะลาย ทะลายยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ผล: ผลรูปลูกรักบี้ ขนาดประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร มี 1 เมล็ด ผลอ่อนสีเขียวอ่อน เมื่อแก่สีจะเขียวเข้ม เมื่อสุกผิวจะนิ่ม กลิ่นหอมเหมือนกล้วยหอม เปลือกข้างในเป็นสีดำและแข็งคล้ายกะลามะพร้าว

ถิ่นที่อยู่

ชอบแสงมาก ต้องการน้ำน้อย ปลูกได้ในดินทุกชนิด

การนำไปใช้ประโยชน์

เป็นไม้ประธานในสวนหย่อม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ