ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

ประดู่บ้าน

ดู่บ้าน (เหนือ) ประดู่กิ่งอ่อน (กลาง) ประดู่สาย (กลาง, ลำปาง)

Pterocapus indicus Willd.

LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

รายละเอียด

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 10 - 20 เมตร ลำต้นเปลาตรง ใบ: เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีใบย่อย 7 - 13 ใบ ปลายสุดของช่อเป็นใบเดี่ยว ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายมนหรือแหลมเป็นติ่งทู่ โคนใบมนกว้าง ดอก: สีเหลืองกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกรวมกันเป็นช่อตามง่ามใบหรือปลายกิ่ง ช่อยาว 20-30 เซนติเมตร ผล: เป็นฝักแบนกลมคล้ายจานบิน มีปีกรอบๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 - 5 เซนติเมตร ตรงกลางนูน มีเมล็ด 1 เมล็ด อยู่ตรงกลาง

ถิ่นที่อยู่

พบในป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังทั่วไป ยกเว้นภาคใต้ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 100-600 เมตร

การนำไปใช้ประโยชน์

เนื้อไม้แข็ง สีขาวอมเหลือง แก่นสีน้ำตาลแกมแดง มีลวดลายสวยงามทนทาน ไสกบ ตกแต่งและชักเงาได้ดี ใช้ในการก่อสร้าง ทำพื้นบ้าน เสา ทำเกวียน เครื่องเรือน และด้ามเครื่องมือเครื่องใช้ เปลือกและแก่นให้สีน้ำตาลใช้ย้อมผ้าและให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนัง