ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

ทองหลางด่าง

ทองบ้าน ทองเผือก (เหนือ) ทองหลางลาย (กลาง)

Erythrina variegata L.

LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

รายละเอียด

สูงประมาณ10 - 15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหนาทึบ กิ่งค่อนข้างเปราะ กิ่งมีหนามเล็กๆ ตามลำต้น ใบ: เป็นใบ ประกอบมีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่หรือแกมขนมเปียกปูน สีเขียว มีแถบสีเหลืองตามแนวเส้นใบ ดอก: ออกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่ง คล้ายดอกถั่ว สีแสด แดงหรือสีขาว ดอกทยอยบานจากโคนไปหาปลายช่อ ออกดอกเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ผล: เป็นฝัก ลักษณะเป็นข้อๆต่อกัน เมล็ดสีส้ม

ถิ่นที่อยู่

ขึ้นได้ง่ายในดินทุกชนิด ทนแล้ง

การนำไปใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ