ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

ตะคร้อป่า

ตะคร้อ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะเคาะ (เหนือ) ค้อ (กาญจนบุรี, เหนือ) ตะคร้อไข่ (กลาง) คอส้ม (เลย)

Schleichera oleosa (Lour.) Oken

SAPINDACEAE

รายละเอียด

ไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงถึง 25 เมตร ใบ: เป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 2-4 คู่ ใบย่อยคู่บนขนาดใหญ่กว่าคู่ล่าง รูปไข่หรือรูปไข่แกมรี ปลายใบเรียวแหลม โคนใบไม่สมมาตรถึงทู่ ดอก: สีเขียวอ่อนหรือเขียวเแกมเหลือง ออกเป็นช่อห้อยลงจากปลายกิ่งหรือซอกใบ ยาวถึง 20 เซนติเมตร ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบรองดอกรูปไข่ถึงรูปสามเหลี่ยม มี 4-6 กลีบ ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้ 5-9 อัน ยาวพ้นกลีบดอก ผล: รูปทรงกลมหรือรูปไข่ กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร สีเขียวสดแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่ ปลายผลเป็นติ่งแหลม มี 1-2 เมล็ด

ถิ่นที่อยู่

พบกระจายพันธุ์ในแถบอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยพบเกือบทุกภาคตามป่าผลัดใบหรือป่า ผลัดใบผสม ที่ระดับความสูงถึง 1,200 เมตร ออกดอกช่วงเดือน มกราคม-เมษายน ติดผลช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎคม

การนำไปใช้ประโยชน์

เปลือกต้มน้ำดื่ม แก้ฝีหนอง ผลสุกรับประทานมีรสหวานอมเปรี้ยว