ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

เต่าร้าง

เขืองหลวง (เหนือ), จอย (แม่ฮ่องสอน)

Caryota bacsonensis Magalon

PALMAE

รายละเอียด

ลำต้นมักแตกกอเป็นหน่อใหญ่ เปลือกสีเขียวเทา ใบ : ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ใบย่อยรูปพัด ปลายใบจักเว้าแหว่งไม่เป็นระเบียบและมีลักษณะไม่แน่นอน โคนใบสอบรูปลิ่ม เบี้ยว ดอก : ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่บริเวณด้านข้างของลำต้น ดอกขนาดเล็ก สีขาวครีม กลีบดอกรูปไข่กลับ มีพิษทำให้คัน ผล : ผลสด กลม ผลแก่เมื่อสุกสีแดงถึงคล้ำ เมล็ดจำนวนมาก

ถิ่นที่อยู่

พบขึ้นตามป่าดิบชื้นที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,500 เมตร และป่าพรุทางภาคใต้

การนำไปใช้ประโยชน์

ยอดอ่อนและผลสุกรับประทานได้ รากและหัวดับพิษตับ ปอด แก้กาฬขึ้นปอด แก้หัวใจพิการ แก้ม้ามพิการ แก้ตับทรุด แก้ช้ำใน