ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

ตะโกนา

มะโก (เหนือ) ตะโก (อีสาน, เหนือ) มะถ่านไฟผี (เชียงใหม่) นมงัว (นครราชสีมา, สุรินทร์)

Diospyros rhodocalyx Kurz

EBENACEAE

รายละเอียด

ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 15 เมตร เปลือกมีสีน้ำตาลเข้มถึงดำ ใบ: เป็นใบเดี่ยว รูปไข่กลับถึงรูปรี กว้างประมาณ 2.5-7 เซนติเมตร ยาว 5-12 เซนติเมตร โคนใบสอบ ปลายใบโค้งมน ดอก: สีขาว แยกเพศ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อ กลีบดอก 4 กลีบ ยาว 8-12 มิลลิเมตร เชื่อมติดกันเป็นรูปโอ่งน้ำ ปลายแยกเป็นแฉกสั้นๆ เกสรผู้ 14-16 อัน ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว กลีบดอก 4 กลีบ ลักษณะคล้ายดอกเพศผู้ มีเกสรเพศผู้เทียม 8-10 อัน ผล: สีส้มแดง ทรงกลม ผิวมัน ขนาด 1.5-3 เซนติเมตร มีกลีบรองดอกติดอยู่ที่ขั้วผล 4 กลีบ

ถิ่นที่อยู่

พบกระจายจากพม่าจนถึงภูมิภาคอินโดจีน ในประเทศไทยพบทุกภาคตามป่าเบญจพรรณแล้ง ป่าละเมาะและทุ่งนา ที่ความสูง 40-300 เมตร จากระดับน้ำทะเล

การนำไปใช้ประโยชน์

เนื้อไม้แข็งแรง ใช้ทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้ได้ดี ผลอ่อนใช้ย้อมผ้า แห อวน ผลสุกรับประทานได้ มีรสหวานอมฝาด