ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

ชมพูม่าเหมี่ยว

ชมพู่แดง ชมพู่สาแหรก (กลาง)

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry

MYRTACEAE

รายละเอียด

ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงถึง 8 เมตร เปลือกสีน้ำตาล ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม รูปรีหรือแกมขอบขนาน กว้าง 13-13.5 เซนติเมตร ยาว 31-36 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือทู่ โคนใบรูปลิ่ม เส้นใบเชื่อมกันบริเวณริมขอบใบ ผิวมัน ดอก: สีแดงสด ออกเป็นช่อกระจุกบริเวณซอกใบ ฐานรองดอกเจริญเป็นรูปถ้วย กลีบรองดอก 4 กลีบ รูปเกือบกลม กลีบด้านนอก มีขนาดเล็กกว่ากลีบด้านใน กลีบดอก 4 กลีบ รูปมนกลม กว้าง 8-9 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้จำนวนมาก ยาว 15-17 มิลลิเมตร ก้านเกสรเพศเมีย ยาว 21 มิลลิเมตร ผล: สีแดงสดหรือแกมม่วง รูปเกือบกลมแกมขอบขนาน ผิวมัน ขนาด 4-6 เซนติเมตร

ถิ่นที่อยู่

มีถิ่นกำเนิดบริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ปัจจุบันพบปลูกทั่วทุกภาคของประเทศไทย ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

การนำไปใช้ประโยชน์

ผลใช้รับประทาน