ข้อมูลพันธุ์ไม้/การนำไปใช้ประโยชน์

รูปภาพ

แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้

จิกน้ำ

จิกนา (ใต้) กระโดนทุ่ง กระโดนน้ำ (หนองคาย) จิกนา (ใต้)

Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.

LECYTHIDACEAE

รายละเอียด

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงได้ตั้งแต่ 10 - 18 เมตร มีทรงต้นและพุ่มใบแผ่กว้าง ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่ตอนปลายกิ่ง ใบรูปหอกหรือรูปไข่กลับ กว้าง 10-13 เซนติเมตร ยาว 20-30 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือมีติ่งแหลม ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบเกลี้ยง ดอก: ดอกออกเป็นช่อห้อยระย้า ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ดอกย่อยขนาดเล็ก สีชมพูอ่อน มีเกสรสีขาวจำนวนมาก มีกลิ่นหอม ผล: ผลสด รูปขอบขนานหรือทรงกลม มีสันเป็นเหลี่ยม เรียงตามยาวผล เมล็ดรูปไข่ มีเมล็ดเดียว

ถิ่นที่อยู่

ขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้งทั่วไป

การนำไปใช้ประโยชน์

จากใบแก้ท้องเสีย เปลือกเป็นยาลดไข้และรักษาไข้มาลาเรีย ผลแห้งแก้หวัด เมล็ดแก้จุกเสียด น้ำคั้นจากเมล็ดเป็นยาหยอดตา รากเป็นยาระบายอ่อนๆและทำให้อาเจียน