มะเดื่อปล้อง

เดื่อปล้อง (นครศรีธรรมราช, เหนือ) เดื่อสาย (เชียงใหม่) เดื่อป่อง (กรุงเทพฯ) Ficus hispida L.f. MORACEAE

ต้น: ไม้ยืนต้น สูง 5-10 เมตร ทุกส่วนมียางขาว กิ่งอ่อนกลวง ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 5-15 เซนติเมตร ยาว 10-30 เซนติเมตร ดอก: ขนาดเล็ก อยู่ในช่อดอกที่มีรูปร่างคล้ายผล แยกเพศอยู่ต่างช่อกัน ช่อดอกเพศเมียกลวง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร ช่อดอกเพศผู้รูปกลมแป้น กว้าง 2.5-4 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร ผล: ผลสุกสีเหลืองอ่อนและมีสารเมือกคุม

รายละเอียดเพิ่ม

พญาสัตบรรณ

ตีนเป็ด (กลาง) หัสบรรณ (กาญจนบุรี) สัตบรรน (กลาง) Alstonia scholaris (L.) R. Br. APOCYNACEAE

ต้น: ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15 - 35 เมตร โคนต้นมักเป็นพูพอน เปลือก สีเทาอ่อนหรือเทาอมเหลืองค่อนข้างหนา ใบ: ใบเดี่ยว เรียงกันเป็นวง จำนวน 4 - 7 ใบ แผ่นใบรูปมนแกมรูปไข่กลับ ปลายแหลมเป็นติ่งเล็กน้อย โคนสอบเข้าหากันเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ดอก: ดอกช่อ ขนาดเล็ก สีเขียวอมเหลืองหรืออมขาว ออกเป็นกลุ่มในช่อ ซึ่งแยกกิ่งก้านออกจากจุดเดียวกันตามปลายกิ่ง ผล: เป็นฝักเรียว ยาว 10 - 20 เซนติเมตร เมล็ดแบนทรงบรรทัดแคบๆ ยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร มีขนยาวอ่อนนุ่มปุกปุยติดอยู่เป็นกระจุกที่ปลายทั้งสองข้าง

รายละเอียดเพิ่ม

ลั่นทมขาว

ลั่นทมขาว (กลาง, กาญจนบุรี) Plumeria obtusa L. APOCYNACEAE

ต้น: เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาเปราะและอุ้มน้ำ ลำต้นสูงประมาณ 4-6 เมตร และมีน้ำยางสีขาวใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับแบบขั้นบันไดเวียน มีใบดกที่ปลายกิ่ง ใบรูปไข่กลับ ปลายมน โคนใบสอบแคบ ขอบใบเรียบ หลังใบเป็นมัน สีเขียวเข้ม ส่วนด้านล่างมีขนสั้นๆ ประปราย และมองเห็นเส้นใบได้ชัดเจน ขนาดของใบกว้างประมาณ 2-3.5 เซนติเมตร ก้านใบยาว 2-2.5 เซนติเมตร ดอก: ออกเป็นช่ออยู่ตรงส่วนยอดของต้น ดอกเป็นรูปกรวยสีขาว ภายในหลอดดอกมีขนประปราย ผล: เป็นฝักยาว ผิวเกลี้ยง ยาว 6-11 เซนติเมตร ภายในมีเมล็ดเป็นรูปแบนๆ อยู่เป็นจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่ม
Page:

ลักษณะพันธุ์ไม้

พันธ์ุพืชที่ดูล่าสุด

หมาก

หมากเมีย (กลาง) หมากสง (ใต้)

Tags