ข่อย

กักไม้ฝอย (เหนือ) ส้มพอ (เลย, เหนือ) Streblus asper Lour. MORACEAE

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงไม่เกิน10 เมตร เปลือกขรุขระ สีเทาอมขาว ใบ: เป็นใบเดี่ยว รูปไข่กลับหรือรูปรี กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร โคนสอบ ขอบใบหยัก แผ่นใบสีเขียว สากมือ เนื้อใบหนาค่อนข้างกรอบ ดอก: สีเหลืองแกมเขียว ออกเป็นช่อสั้นที่ซอกใบ ดอกย่อยขนาดเล็กมาก แยกเพศ ดอกเพศผู้อยู่รวมกันเป็นช่อกลม ก้านดอกสั้น ดอกเพศเมียมีจำนวน 2 ดอกต่อช่อ ก้านดอกยาว ผล: เป็นผลสด ทรงกลม เมื่อสุกสีเหลือง ฉ่ำน้ำ มีกลีบรองดอกสีเขียวหุ้มผล

รายละเอียดเพิ่ม

มะฮอกกานีใบใหญ่

มะฮอกกานีใบใหญ่ (กรุงเทพฯ) Swietenia macrophylla King MELIACEAE

พฤกษศาสตร์ ต้น: ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นเปลาตรง สูงประมาณ 15-25 เมตร เรือนยอดรูปทรงกระบอก โตเร็ว เปลือกสีน้ำตาลเข้มปนดำ เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปรีหรือขอบขนาน ปลายเรียวแหลม โคนมนหรือแหลมเบี้ยว หลังใบสีเขียวเข้มกว่าท้องใบ ดอก: ดอกช่อ สีเหลืองอ่อนหรือเหลืองอมเขียว มีกลิ่นหอม ออกตามง่ามปลายกิ่ง ผล: รูปไข่ สีน้ำตาล เปลือกแข็ง

รายละเอียดเพิ่ม

หางนกยูงฝรั่ง

นกยูงฝรั่ง (กลาง) อินทรี (จันทบุรี) Delonix regia (Bojer. ex Hook.) Raf. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ต้น: ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 15 เมตร ใบ: ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น แกนช่อใบ ยาว 50-60 เซนติเมตร แกนแขนงมี 9-24 คู่ ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 3-4 มิลลิเมตร ยาว 8-10 มิลลิเมตร โคนใบเบี้ยว ปลายใบมน ดอก: สีแดงแซมส้มเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10-15 เซนติเมตร มี 5-10 ดอก ดอกย่อยขนาด 5-8 เซนติเมตร กลีบรองดอก 5 กลีบ ด้านในสีแดง กลีบดอก 5 กลีบ รูปช้อนขนาดไม่เท่ากัน เกสรผู้ 10 อัน ผล: เป็นฝักโค้งแข็ง กว้าง 4-5 เซนติเมตร ยาว 30-60 เซนติเมตร มี 20-40 เมล็ด เมื่อแห้งจะแตกตามสัน

รายละเอียดเพิ่ม
Page:

ลักษณะพันธุ์ไม้

พันธ์ุพืชที่ดูล่าสุด

หมาก

หมากเมีย (กลาง) หมากสง (ใต้)

Tags