• ลำดวน

  ชื่อพื้นเมือง : หอมนวล (ภาคเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum fruticosum Lour.
  ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
  บริเวณที่พบ : แนวทางเดินด้านข้างสระว่ายน้ำหลังอาคาร กนิษฐ โซน C

 • หมาก

  ชื่อพื้นเมือง : หมากเมีย (กลาง) หมากสง (ใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Areca catechu L.
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : หลังอาคารเรียน 2 โซน A

 • ละมุด

  ชื่อพื้นเมือง : ละมุดฝรั่ง (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manilkara zapota (L.) P. Royen
  ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE
  บริเวณที่พบ : แนวทางเดินด้านหลังอาคารรักตะกนิษฐข้างสระว่าย น้ำ โซน C

 • ไกร

  ชื่อพื้นเมือง : กร่าง ไทรกร่าง (กรุงเทพฯ) ไฮฮี (เพชรบูรณ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus concinna Miq.
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังอาคาร 3 โซน A หน้าอาคาร 2 โซน B

 • มะม่วงหิมพานต์

  ชื่อพื้นเมือง : ยาโงย ยาร่วง (ปัตตานี) ตำหยาว (ใต้) มะม่วงไม่รู้หาว (กลาง) มะม่วงกุลา มะม่วงลังกา (เหนือ) มะม่วงกาสอ (อุตรดิตถ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anacardium occidentale L.
  ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียนอนุบาลลอออุทิศ โซน C

 • มะฮอกกานีใบใหญ่

  ชื่อพื้นเมือง : มะฮอกกานีใบใหญ่ (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Swietenia macrophylla King
  ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างเวทีสนามหญ้าอนุบาลละอออุทิศ

 • ศรีตรัง

  ชื่อพื้นเมือง : แคฝอย (กรุงเทพฯ, เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jacaranda filicifolia D. Don.
  ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
  บริเวณที่พบ : หลังซุ้มเขียว โซน B

 • ยูคาลิปตัส

  ชื่อพื้นเมือง : ยูคาลิป (กรุงเทพฯ, กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
  ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
  บริเวณที่พบ : แนวทางเดินด้านหลังอาคารรักตะกนิษฐ โซน C

 • ปาล์มแชมเปญ

  ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มแชมเปญ
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน11 และทางขึ้นศาลาชื่นอารมณ์ โซน C

 • พญาสัตบรรณ

  ชื่อพื้นเมือง : ตีนเป็ด (กลาง) หัสบรรณ (กาญจนบุรี) สัตบรรน (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia scholaris (L.) R. Br.
  ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังที่ทำการสระว่ายน้ำ โซน C

 • ข่อย

  ชื่อพื้นเมือง : กักไม้ฝอย (เหนือ) ส้มพอ (เลย, เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Streblus asper Lour.
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน1 โซน A ด้านข้างอาคารสมเด็จพระนางเจ้า (อาคาร11) โซน D

 • พะยอม

  ชื่อพื้นเมือง : กะยอม (เชียงใหม่) ขะยอม (ลาว) ขะยอมดง พะยอมดง (ภาคเหนือ) แคน (ลาว) พะยอมทอง (สุราษฎร์ธานี, ปราจีนบุรี) ยางหยวก (น่าน)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea roxburghii G. Don
  ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างสระว่ายน้ำตรงข้ามห้องอาบน้ำ โซน C

 • ตะแบก

  ชื่อพื้นเมือง : กระแบก (สงขลา), ตราแบกปรี้ (เขมร), ตะแบกไข่ (ราชบุรี, ตราด), ตะแบกนา (ภาคกลาง, นครราชสีมา), เปื๋อยนา (ลำปาง), เปื๋อยหางค่าง (แพร่)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia floribunda Jack
  ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
  บริเวณที่พบ : หลังอาคารเรียน7 โซน D

 • ไทรใบกลม

  ชื่อพื้นเมือง : ไทร (กรุงเทพฯ) ไฮ (ขอนแก่น, เลย)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus annulata Blume
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศาลาสารภีคู่ทางขึ้นลงสระว่ายน้ำ โซน C

 • ไผ่รวก

  ชื่อพื้นเมือง : ตีโย (ภาคกลาง) ไม้ฮวก (ภาคเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thyrsostachys siamensis Gamble
  ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นสระว่ายน้ำด้านศาลพระภูมิ

 • ตะขบป่า

  ชื่อพื้นเมือง : ตานเสี้ยน (กลาง) มะเกว๋นป่า (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : FLACOURTIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นศาลพระภูมิ ด้านโรงแรมสวนดุสิตเพลส 2 โซน C

 • ลำใย

  ชื่อพื้นเมือง : ลำใยป่า (กลาง, อุตรดิตถ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dimocarpus longan Lour.
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • กระโดน

  ชื่อพื้นเมือง : ปุย (ใต้, เหนือ) ปุยกระโดน (ใต้) ปุยขาว ผ้าฮาด (เหนือ
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Careya sphaerica Roxb.
  ชื่อวงศ์ : LECYTHIDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าห้องปฐมพยาบาล โซน B บริเวณสนามเด็กเล่น หน้าอาคาร 7 โซน D

 • สะเดา

  ชื่อพื้นเมือง : กะเดา (ใต้) สะเลียม (เหนือ, อุตรดิตถ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton
  ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังตึก 3 โซน A

 • มะกัก

  ชื่อพื้นเมือง : มะกอกป่า (กาญจนบุรี, นครราชสีมา) หมักกัก (ราชบุรี, สระบุรี) กอกกัก (นครสวรรค์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman
  ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าห้องปฐมพยาบาล

ข่าวประชาสำพันธ์

--

ข่าวพันธพืช

--