• หมากเขียว

  ชื่อพื้นเมือง : หมากฝรั่ง (กรุงเทพฯ) ปาล์มหมาก (กรุงเทพฯ) หมากพร้าว (เชียงใหม่, นราธิวาส)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ptychosperma macarthurii H. Wendl.
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารตึกใหญ่ทางเข้าหอพัก โซน B

 • ตะขบป่า

  ชื่อพื้นเมือง : ตานเสี้ยน (กลาง) มะเกว๋นป่า (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : FLACOURTIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นศาลพระภูมิ ด้านโรงแรมสวนดุสิตเพลส 2 โซน C

 • ฉนวน

  ชื่อพื้นเมือง : กระพี้ (กลาง, อุบลราชธานี) กระพี้โพรง (ราชบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dalbergin nigrescens Kurz
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารรักตะกนิษฐและศูนย์เอกสารตำรา โซน B

 • มะพลับ

  ชื่อพื้นเมือง : พลับ (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros areolata King & Gamble
  ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นอาคารตึกใหญ่ โซน B

 • กระพี้จั่น

  ชื่อพื้นเมือง : จั่น (กลาง, สุโขทัย) ปี้จั่น (ภาคเหนือ), พี้จั่น (กลาง, จันทบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millettia brandisiana Kurz
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : อาคารสำนักงานอนุบาลลอออุทิศ

 • ชมพูม่าเหมี่ยว

  ชื่อพื้นเมือง : ชมพู่แดง ชมพู่สาแหรก (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry
  ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าโฮมเบเกอรี่ โซน A

 • สาละ

  ชื่อพื้นเมือง : อินทรชิต (ปราจีนบุรี) ตะแบกขน (นครราชสีมา) สาละใบใหญ่ (ทั่วไป)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
  ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าห้องปฐมพยาบาลทางเข้าหอพัก โซน B

 • มักเม่า

  ชื่อพื้นเมือง : มัดเซ (ระนอง) เม่าเสี้ยน (ลำปาง) เม่าหลวง (พิษณุโลก) หมักเม่า (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Antidesma thwaitesianum Muell. Arg
  ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังอาคารเรียน 2 โซน A ด้านหน้าอาคารหอพัก โซน B

 • ไทรใบกลม

  ชื่อพื้นเมือง : ไทร (กรุงเทพฯ) ไฮ (ขอนแก่น, เลย)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus annulata Blume
  ชื่อวงศ์ : MORACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศาลาสารภีคู่ทางขึ้นลงสระว่ายน้ำ โซน C

 • โมกมัน

  ชื่อพื้นเมือง : มักมัน (สุราษฏร์ธานี) มูกน้อย (นครพนม, เหนือ) มูกมัน (น่าน, สุราษฏร์ธานี) โมกน้อย (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.
  ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าห้องปฐมพยาบาลทางเข้าอาคารหอพัก โซน B

 • ลำดวน

  ชื่อพื้นเมือง : หอมนวล (ภาคเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum fruticosum Lour.
  ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
  บริเวณที่พบ : แนวทางเดินด้านข้างสระว่ายน้ำหลังอาคาร กนิษฐ โซน C

 • เงาะ

  ชื่อพื้นเมือง : เงาะป่า (เชียงใหม่, นราธิวาส) พรวน(ปัตตานี) กะเมาะแต มอแต อาเมาะแต (มาเลย์ ปัตตานี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium lappaceum L.
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • อโศก

  ชื่อพื้นเมือง : อโศกอินเดีย อโศกเซนคาเบรียล (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyalthia longifolia (Benth.) Hook. f.
  ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังสำนักงานสระว่ายน้ำ โซน C

 • พญาสัตบรรณ

  ชื่อพื้นเมือง : ตีนเป็ด (กลาง) หัสบรรณ (กาญจนบุรี) สัตบรรน (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia scholaris (L.) R. Br.
  ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังที่ทำการสระว่ายน้ำ โซน C

 • ชมพู่แก้มแหม่ม

  ชื่อพื้นเมือง : ชมพู่กะหลาป่า (กทม.) ชมพู่ขาว ชมพู่เขียว ชมพู่นาก (กทม.)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L. M.Perry
  ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าโฮมเบเกอรี่ โซน A

 • ลั่นทมแดง

  ชื่อพื้นเมือง : จำปาขอม (ใต้, พังงา) จำปาลาว (เหนือ) ลั่นทม (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria rubra L.
  ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
  บริเวณที่พบ : บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ โซน C

 • ปาล์มพัด

  ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มพัด
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pritchardia pacifica Seem. & H. Wendl.
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารศูนย์สุขภาพและบริเวณน้ำตกทางขึ้นสระว่ายน้ำ โซน C

 • อ้อยช้าง

  ชื่อพื้นเมือง : กุ๊ก (เหนือ) หวีด (เชียงใหม่) กอกกั๋น (อุบลราชธานี) ช้าเกาะ ช้างโน้ม (ตราด) ตะคร้ำ
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน 2 โซน B

 • ต้นจันอิน

  ชื่อพื้นเมือง : จัน, จันขาว, จันลูกหอม, จันโอ, อินจัน (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros decandra Lour.
  ชื่อวงศ์ : EBENAEAE
  บริเวณที่พบ : ศาลพระภูมิ โซน C

 • แก้ว

  ชื่อพื้นเมือง : ตะไหลแก้ว แก้วพริก จ๊าพริก (เหนือ) แก้วลาย (สระบุรี) แก้วขี้ไก่ (ยะลา) แก้วขาว (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murraya paniculata (L.) Jack
  ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศาลาสารภีคู่ โซน C

ข่าวประชาสำพันธ์

--

ข่าวพันธพืช

--