• สำโรง

  ชื่อพื้นเมือง : จำมะโฮง (เชียงใหม่) มะโรง มะโหรง (ปัตตานี) โหมโรง (ใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sterculia foetida L.
  ชื่อวงศ์ : STERCULIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารเรียน 1 โซน A

 • หว้า

  ชื่อพื้นเมือง : ห้าขี้แพะ (เชียงราย)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium cumini (L.) Skeels
  ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียนอนุบาลลอออุทิศ โซน C

 • ตะคร้อป่า

  ชื่อพื้นเมือง : ตะคร้อ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะเคาะ (เหนือ) ค้อ (กาญจนบุรี, เหนือ) ตะคร้อไข่ (กลาง) คอส้ม (เลย)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schleichera oleosa (Lour.) Oken
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : สนามเด็กเล่นหน้าอาคารเรียน 7 โซน D

 • ชมพู่แก้มแหม่ม

  ชื่อพื้นเมือง : ชมพู่กะหลาป่า (กทม.) ชมพู่ขาว ชมพู่เขียว ชมพู่นาก (กทม.)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L. M.Perry
  ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าโฮมเบเกอรี่ โซน A

 • ลำใย

  ชื่อพื้นเมือง : ลำใยป่า (กลาง, อุตรดิตถ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dimocarpus longan Lour.
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • ส้มโอ

  ชื่อพื้นเมือง : มะขุน มะโอ (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus maxima (Burm. f.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • มังคุด

  ชื่อพื้นเมือง : มังคุด (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia mangostana L.
  ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE
  บริเวณที่พบ : ข้างอาคารเรียน1 ตรงข้ามทางเข้าห้องอาหารโฮมเบเกอรี่ โซน A

 • ทุเรียน

  ชื่อพื้นเมือง : เรียน (ใต้) คือแย (มลายูใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibethinus Merr.
  ชื่อวงศ์ : BOMBACACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • ราชพฤกษ์

  ชื่อพื้นเมือง : ชัยพฤกษ์ (กลาง) คูน (กลาง, เหนือ) ลมแล้ง (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula L.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าโฮมเบเกอรี่ โซน A

 • มะเกลือ

  ชื่อพื้นเมือง : มักเกลือ (เขมร, ตราด) ผีเผา (เงี้ยว เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros mollis Griff.
  ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศูนย์เอกสารตำรา โซน B

 • โมกมัน

  ชื่อพื้นเมือง : มักมัน (สุราษฏร์ธานี) มูกน้อย (นครพนม, เหนือ) มูกมัน (น่าน, สุราษฏร์ธานี) โมกน้อย (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.
  ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าห้องปฐมพยาบาลทางเข้าอาคารหอพัก โซน B

 • มะฮอกกานีใบใหญ่

  ชื่อพื้นเมือง : มะฮอกกานีใบใหญ่ (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Swietenia macrophylla King
  ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างเวทีสนามหญ้าอนุบาลละอออุทิศ

 • มะปราง

  ชื่อพื้นเมือง : สตา (มลายู)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bouea macrophylla Griff.
  ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B หน้าซุ่มเขียวลานสวนดุสิตโพล โซน B

 • จำปา

  ชื่อพื้นเมือง : จำปาเขา (ตรัง) จำปาทอง (นครศรีธรรมราช, สุราษฏร์ธานี) จำปาป่า (ตราด)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Michelia champaca L.
  ชื่อวงศ์ : MAGNOLIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นสระว่ายน้ำด้านหน้าศาลาสารภีคู่ โซน C

 • มะกัก

  ชื่อพื้นเมือง : มะกอกป่า (กาญจนบุรี, นครราชสีมา) หมักกัก (ราชบุรี, สระบุรี) กอกกัก (นครสวรรค์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman
  ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าห้องปฐมพยาบาล

 • ยางพารา

  ชื่อพื้นเมือง : ยาง (กลาง, ตะวันออกเฉียงเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hevea brasiliensis (Willd. Ex A. Juss.) Muell. Arg.
  ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นสระว่ายน้ำบริเวณข้างสระว่ายน้ำเด็ก โซน C

 • มะพร้าว

  ชื่อพื้นเมือง : หมากอุ๋น หมากอูน (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cocos nucifera L.
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : บริเวณโดยรอบสระน้ำ โซน A

 • ตะขบป่า

  ชื่อพื้นเมือง : ตานเสี้ยน (กลาง) มะเกว๋นป่า (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : FLACOURTIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นศาลพระภูมิ ด้านโรงแรมสวนดุสิตเพลส 2 โซน C

 • ต้นจันอิน

  ชื่อพื้นเมือง : จัน, จันขาว, จันลูกหอม, จันโอ, อินจัน (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros decandra Lour.
  ชื่อวงศ์ : EBENAEAE
  บริเวณที่พบ : ศาลพระภูมิ โซน C

 • กระพี้จั่น

  ชื่อพื้นเมือง : จั่น (กลาง, สุโขทัย) ปี้จั่น (ภาคเหนือ), พี้จั่น (กลาง, จันทบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millettia brandisiana Kurz
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : อาคารสำนักงานอนุบาลลอออุทิศ

ข่าวประชาสำพันธ์

--

ข่าวพันธพืช

--