• หูกวาง

  ชื่อพื้นเมือง : ดัดมือ (ตรัง) โคน (นราธิวาส) ตาปัง (พิษณุโลก, สตูล)ชื่อ
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia catappa L.
  ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียนและที่จอดรถของสถาบันฯ โซน B

 • กุ่มบก

  ชื่อพื้นเมือง : กุ่ม ผักกุ่ม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs
  ชื่อวงศ์ : CAPPARACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังอาคาร2 โซน A ทางเข้าอาคารหอพัก โซน B

 • ค้างคาว

  ชื่อพื้นเมือง : กระโปกลิง (สระบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Harpullia arborea (Blanco) Radlk.
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน 4 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) โซน D

 • มะม่วง

  ชื่อพื้นเมือง : มะม่วงบ้าน มะม่วงสวน (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica L.
  ชื่อวงศ์ : ANCARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารเรียน1 โซน A ด้านหลังซุ่มเขียวลานสวนดุสิตโพล โซน B

 • เงาะ

  ชื่อพื้นเมือง : เงาะป่า (เชียงใหม่, นราธิวาส) พรวน(ปัตตานี) กะเมาะแต มอแต อาเมาะแต (มาเลย์ ปัตตานี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium lappaceum L.
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • มะค่าแต้

  ชื่อพื้นเมือง : แต้ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะค่าหนาม (กลาง, เหนือ) มะค่าหยุม (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sindora siamesis Teijsm. & Miq.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C

 • ไผ่รวก

  ชื่อพื้นเมือง : ตีโย (ภาคกลาง) ไม้ฮวก (ภาคเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thyrsostachys siamensis Gamble
  ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นสระว่ายน้ำด้านศาลพระภูมิ

 • หางนกยูงฝรั่ง

  ชื่อพื้นเมือง : นกยูงฝรั่ง (กลาง) อินทรี (จันทบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Delonix regia (Bojer. ex Hook.) Raf.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างศูนย์เอกสารตำรา โซน B หน้าอาคารเรียนอนุบาลลอออุทิศ โซน C

 • ยางพารา

  ชื่อพื้นเมือง : ยาง (กลาง, ตะวันออกเฉียงเหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hevea brasiliensis (Willd. Ex A. Juss.) Muell. Arg.
  ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นสระว่ายน้ำบริเวณข้างสระว่ายน้ำเด็ก โซน C

 • ชงโค

  ชื่อพื้นเมือง : เสี้ยวดอกแดง (เหนือ) เสี้ยวหวาน (แม่ฮ่องสอน)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia purpurea L.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารโรงอาหารและที่จอดรถ (อาคาร12) โซน C

 • มะพลับ

  ชื่อพื้นเมือง : พลับ (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros areolata King & Gamble
  ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นอาคารตึกใหญ่ โซน B

 • เต่าร้าง

  ชื่อพื้นเมือง : เขืองหลวง (เหนือ), จอย (แม่ฮ่องสอน)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caryota bacsonensis Magalon
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน 1 โซน A

 • หว้า

  ชื่อพื้นเมือง : ห้าขี้แพะ (เชียงราย)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium cumini (L.) Skeels
  ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียนอนุบาลลอออุทิศ โซน C

 • หมากเขียว

  ชื่อพื้นเมือง : หมากฝรั่ง (กรุงเทพฯ) ปาล์มหมาก (กรุงเทพฯ) หมากพร้าว (เชียงใหม่, นราธิวาส)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ptychosperma macarthurii H. Wendl.
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารตึกใหญ่ทางเข้าหอพัก โซน B

 • ทุเรียน

  ชื่อพื้นเมือง : เรียน (ใต้) คือแย (มลายูใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibethinus Merr.
  ชื่อวงศ์ : BOMBACACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • ลองกอง

  ชื่อพื้นเมือง : ลองกอง (สุราษฎร์ธานี) ลังสาดเขา (นครศรีธรรมราช)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lansium domesticum Correa
  ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • ฉนวน

  ชื่อพื้นเมือง : กระพี้ (กลาง, อุบลราชธานี) กระพี้โพรง (ราชบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dalbergin nigrescens Kurz
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารรักตะกนิษฐและศูนย์เอกสารตำรา โซน B

 • จำปา

  ชื่อพื้นเมือง : จำปาเขา (ตรัง) จำปาทอง (นครศรีธรรมราช, สุราษฏร์ธานี) จำปาป่า (ตราด)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Michelia champaca L.
  ชื่อวงศ์ : MAGNOLIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นสระว่ายน้ำด้านหน้าศาลาสารภีคู่ โซน C

 • ลั่นทมแดง

  ชื่อพื้นเมือง : จำปาขอม (ใต้, พังงา) จำปาลาว (เหนือ) ลั่นทม (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria rubra L.
  ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
  บริเวณที่พบ : บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ โซน C

 • ส้มโอ

  ชื่อพื้นเมือง : มะขุน มะโอ (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus maxima (Burm. f.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

ข่าวประชาสำพันธ์

--

ข่าวพันธพืช

--