• มะกอกเลื่อม

  ชื่อพื้นเมือง : มะกอกเกลื้อน (ราชบุรี) มะกอกเลือด (ใต้) มะเกิ้ม (เหนือ) มะเลื่อม (จันทรบุรี, พิษณุโลก) มักเหลี่ยม (จันทรบุรี) โมกเลื่อม (ปราจีนบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Canarium subulatum Guillaumin
  ชื่อวงศ์ : BURSERACEAE
  บริเวณที่พบ : ลานสวนดุสิตโพล โซน B

 • มะฮอกกานีใบใหญ่

  ชื่อพื้นเมือง : มะฮอกกานีใบใหญ่ (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Swietenia macrophylla King
  ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างเวทีสนามหญ้าอนุบาลละอออุทิศ

 • ชมพูพันธ์ทิพย์

  ชื่อพื้นเมือง : ชมพูอินเดีย ตาเบบูยา ธรรมบูชา (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
  ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นศาลพระภูมิด้านข้างโรงแรมสวนสิตเพลส 2 โซน C

 • แคนา

  ชื่อพื้นเมือง : แค่เก็ตถวา (เชียงใหม่) แคขาว (กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่) แคทราย (กลาง, ราชบุรี) แคป่า (จันทบุรี, เลย) แคอาว (นครราชสีมา, ปราจีน)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dolichandrone serrulata (DC.) Seem.
  ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารตึกใหญ่และสวนดุสิตโพล โซน B หน้าอาคารหอพัก โซน B

 • อ้อยช้าง

  ชื่อพื้นเมือง : กุ๊ก (เหนือ) หวีด (เชียงใหม่) กอกกั๋น (อุบลราชธานี) ช้าเกาะ ช้างโน้ม (ตราด) ตะคร้ำ
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน 2 โซน B

 • มังคุด

  ชื่อพื้นเมือง : มังคุด (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia mangostana L.
  ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE
  บริเวณที่พบ : ข้างอาคารเรียน1 ตรงข้ามทางเข้าห้องอาหารโฮมเบเกอรี่ โซน A

 • มะพอก

  ชื่อพื้นเมือง : มะพอก (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะมื่อ (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parinari anamense Hance
  ชื่อวงศ์ : CHRYSOBALANA CEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมตรงข้างศูนย์การศึกษา พิเศษ โซน D

 • ตะไล

  ชื่อพื้นเมือง : ช้างเผือก (กทม., เหนือ) คงคาเดือด (กลาง, ตราด) ตะไลคงคา (ชัยนาท) สมุยกุย (นครราชสีมา) หมากเล็กหมากน้อย (กลาง, ประจวบคีรีขันธ์)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arfeuillea arborescens Pierre
  ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเรียน13 และที่จอดรถของสถาบันฯ โซน B หน้าอาคารเรียน4 โซน C

 • ศรีตรัง

  ชื่อพื้นเมือง : แคฝอย (กรุงเทพฯ, เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jacaranda filicifolia D. Don.
  ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
  บริเวณที่พบ : หลังซุ้มเขียว โซน B

 • ส้มโอ

  ชื่อพื้นเมือง : มะขุน มะโอ (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus maxima (Burm. f.) Merr.
  ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
  บริเวณที่พบ : หน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • หมากนวล

  ชื่อพื้นเมือง : หมากมนิลา (กรุงเทพฯ) หมากฝรั่ง, หมากอินเดีย (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Veitchia merrillii (Becc.) H.E. Moore
  ชื่อวงศ์ : PALMAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างสระว่ายน้ำเด็ก โซน C

 • ทุเรียน

  ชื่อพื้นเมือง : เรียน (ใต้) คือแย (มลายูใต้)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio zibethinus Merr.
  ชื่อวงศ์ : BOMBACACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารรักตะกนิษฐ โซน B

 • อโศก

  ชื่อพื้นเมือง : อโศกอินเดีย อโศกเซนคาเบรียล (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyalthia longifolia (Benth.) Hook. f.
  ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหลังสำนักงานสระว่ายน้ำ โซน C

 • ประดู่บ้าน

  ชื่อพื้นเมือง : ดู่บ้าน (เหนือ) ประดู่กิ่งอ่อน (กลาง) ประดู่สาย (กลาง, ลำปาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterocapus indicus Willd.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคารตึกใหญ่ โซน B มุมอาคารจอดรถ (อาคาร12) ทางขึ้นศาลาชื่นอารมณ์ โซน C

 • มะม่วง

  ชื่อพื้นเมือง : มะม่วงบ้าน มะม่วงสวน (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica L.
  ชื่อวงศ์ : ANCARDIACEAE
  บริเวณที่พบ : ด้านหน้าอาคารเรียน1 โซน A ด้านหลังซุ่มเขียวลานสวนดุสิตโพล โซน B

 • ละมุด

  ชื่อพื้นเมือง : ละมุดฝรั่ง (กลาง)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manilkara zapota (L.) P. Royen
  ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE
  บริเวณที่พบ : แนวทางเดินด้านหลังอาคารรักตะกนิษฐข้างสระว่าย น้ำ โซน C

 • กล้วยพัด

  ชื่อพื้นเมือง : กล้วยพัด กล้วยฝรั่ง กล้วยลังกา กล้วยศาสนา (กทม.)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ravenala madagascariensis Sonn.
  ชื่อวงศ์ : STRELITZIACEAE
  บริเวณที่พบ : ทางขึ้นศาลาชื่นอารมณ์ด้านข้างอาคารศูนย์สุขาภาพโซน C

 • กระบก

  ชื่อพื้นเมือง : กระบก กะบก จะบก (กลาง), จำเมาะ (เขมร), ซะอัง (ซอง-ตราด), บก หมากบก (ตะวันออกเฉียงเหนือ), มะมื่น มื่น (เหนือ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Irvingia malayana Oliv. ex A.W. Benn.
  ชื่อวงศ์ : IRVINGIACEAE
  บริเวณที่พบ : : ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม โซน C

 • ลั่นทมขาว

  ชื่อพื้นเมือง : ลั่นทมขาว (กลาง, กาญจนบุรี)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria obtusa L.
  ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
  บริเวณที่พบ : บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ โซน C

 • แสงจันทร์

  ชื่อพื้นเมือง : แสงจันทร์ (กรุงเทพฯ)
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pisonia grandis R. Br.
  ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE
  บริเวณที่พบ : อาคารสมเด็จพระนางเจ้า (อาคาร 11)

ข่าวประชาสำพันธ์

--

ข่าวพันธพืช

--